Honory dla ks. Bryły

Bogdan Gancarz

publikacja 22.05.2014 10:03

Znany duszpasterz otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Wręczenie dyplomu odbędzie się prawdopodobnie 5 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Honory dla ks. Bryły Ksiądz Jerzy Bryła jest ceniony powszechnie za pobożność i życzliwość Adam Wojnar /GN

Rada przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa ks. inf. Jerzemu Bryle na wniosek Bractwa Kurkowego, którego ten jest kapelanem. Ks. Bryła jest również od 1968 r. duszpasterzem artystów krakowskich.

Urodził się 24 maja 1928 r., w 1952 r. przyjął w katedrze wawelskiej święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W 1958 r. przejął duszpasterstwo akademickie w parafii św. Floriana z rąk ks. Karola Wojtyły. Ten zaś, będąc już metropolitą krakowskim, mianował w 1975 r. ks. Bryłę proboszczem parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu. „Daję wam dobrego pasterza” - powiedział, wprowadzając go na parafię.

Służba proboszczowska przyszłego Honorowego Obywatela Miasta Krakowa trwała do 2005 r. Oprócz opieki duchowej nad artystami, był również prekursorem duszpasterstwa osób głuchych w archidiecezji krakowskiej. Posługuje się biegle językiem migowym. - Ale to niejedyny język, którym włada. Greka klasyczna, łacina, hebrajski, angielski, niemiecki i włoski to również nieobce mu mowy - powiedział Piotr Boroń, historyk, b. senator, parafianin salwatorski.

W 2000 roku Rada Miasta Krakowa nadała ks. Bryle za zasługi medal „Cracoviae Merenti”. "Księże infułacie! Rozkazujemy ci być zdrowym, zadowolonym i szczęśliwym. Wykonać!" - komenderował żartobliwie aktor Tadeusz Szybowski podczas jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Bryły. "Postaram się wykonać ten rozkaz. Zależy to jednak przede wszystkim od Pana Boga, któremu dziękuję za dar kapłaństwa" - odrzekł jubilat.