A potem je wygrali

bg

|

Gość Krakowski 24/2014

publikacja 12.06.2014 00:00

Tablice pamiątkowe, wystawy, debaty, uhonorowanie bohaterów tamtych dni przypomniały wydarzenia, które utorowały drogę ku wolności naszego kraju.

W imieniu środowiska akademickiego kwiaty pod tablicą przy  ul. Siennej złożył prof. Wojciech Nowak,  rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego W imieniu środowiska akademickiego kwiaty pod tablicą przy ul. Siennej złożył prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grzegorz Kozakiewicz

Na budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5, czyli siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej, 4 czerwca odsłonięto tablicę projektu Stefana Dousy, upamiętniającą działalność Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który przygotowywał kampanię wyborczą solidarnościowych kandydatów do Sejmu i Senatu. – Jest ona wyrazem naszej wdzięczności dla tysięcy ludzi, którzy przygotowali te wybory, a potem je wygrali – powiedział, odsłaniając tablicę prof. Zygmunt Kolenda, związany niegdyś z Komitetem Obywatelskim.

W niedzielę 8 czerwca w katedrze wawelskiej odprawiona została Msza św. w intencji ojczyzny z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tego dnia prezydent zasadził też w Nowej Hucie Dąb Wolności i spotkał się w Nowohuckim Centrum Kultury z osobami zaangażowanymi podczas wyborów 1989 r. w działania strony społecznej. Wręczono im m.in. medale „Dziękujemy za wolność”, ustanowione przez krakowskie Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”.

– To symboliczny wyraz podziękowania dla szerokiego kręgu ludzi, którzy po 13 grudnia 1981 r. brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności chodzi o osoby, które od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 r. działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność”, pracowniczych lub rolniczych innych partii i organizacji opozycyjnych, młodzieżowych, studenckich – mówił Edward Nowak z „Sieci Solidarności”, niegdyś legendarny działacz nowohuckiej „S”, 4 czerwca 1989 r. wybrany do Sejmu z listy solidarnościowej.

Wśród wyróżnionych medalem, prócz prezydentów Wałęsy, Kaczyńskiego i Komorowskiego, znaleźli się także żyjący i zmarli działacze „Solidarności”, m.in. Roman Ciesielski, Mieczysław Gil, Edward Nowak i Władysław Skalski.