Sto lat dla Jubilata!

Justyna Tomaszewska

publikacja 23.10.2014 22:16

Ks. bp Tadeusz Pieronek 24 października skończył 80 lat. Świętowanie rozpoczęło się już dzień wcześniej, uroczystą Mszą św. w katedrze na Wawelu.

Sto lat dla Jubilata! W Mszy św. na Wawelu uczestniczyło wiele osób lubiących i ceniących biskupa Adam Wojnar

Zebrani modlili się "z biskupem i za biskupa", jak powiedział na początku Eucharystii kard. Stanisław Dziwisz. - Chcemy razem z bp. Tadeuszem dziękować Bogu za łaskę 80 lat życia i wszystkie dary, jakimi Pan obdarzył księdza biskupa, a dzięki którym mógł on pełnić swoje role w Kościele - mówił metropolita krakowski.

- Dziękuję Ci za obecność w środkach masowego przekazu. Za szczerość i odwagę w wypowiadaniu czasem niepopularnych słów. Dziękuję jako metropolita i jako przyjaciel - dodał kard. Dziwisz zwracając się do jubilata.

- Czy można piękniej wyrazić sens jubileuszu niż słowami św. Pawła: „Jemu chwała”? - pytał z kolei w homilii ks. bp Jan Szkodoń, nawiązując do słów z listu św. Pawła do Efezjan: "Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków!" [Ef 3, 20-21].

Jak przypomniał bp Szkodoń, hasło biskupstwa bp. Pieronka to "In veritate", czyli "W prawdzie". - Tę prawdę biskup głosi i jej broni - mówi. Bp Szkodoń skierował też do jubilata kilka osobistych zdań: - Memu profesorowi i wychowawcy dziękuję za bliskość, za słowa otuchy, pociechy, czasem za skarcenie czy sprzeciw. Dziękuję za wszystko.

Ks. bp Tadeusz Pieronek urodził się 24 października 1934 roku w Radziechowach koło Żywca. Jest kapłanem archidiecezji krakowskiej i członkiem Kapituły Metropolitalnej. Był długoletnim profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, w latach 1974-1980 prodziekanem tego wydziału, a w latach 1998-2004 - rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie). Jest profesorem zwyczajnym prawa kanonicznego. Pełnił też funkcję biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej (1992-1998). W latach 1993-1998 zasiadał na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Zainicjował wydanie "Akt Konferencji Episkopatu Polski". Przyczynił się do założenia Katolickiej Agencji Informacyjnej. Przewodniczył też Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Przeczytaj także rozmowę z jubilatem - Biskup na manowcach