Na wzgórzu - Cmentarz Salwatorski

bg

dodane 26.10.2014 22:46

Położony malowniczo, na zboczu wzgórza św. Bronisławy, tuż przy prowadzącej na Kopiec Kościuszki al. Waszyngtona, jest obok cmentarza Rakowickiego drugim miejscem w Krakowie, gdzie pochowano bardzo wiele wybitnych osób: kapłanów, uczonych, pisarzy, artystów, wojskowych.

Na wzgórzu - Cmentarz Salwatorski Grób mjr. Adama Królikiewicza, żołnierza legionów, pochowanego na Cmentarzu Salwatorskim Bogdan Gancarz /Foto Gość

Jest także cmentarzem parafialnym parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu.

Leżą tu m. in. bp. Albin Małysiak (1917-2011) i ks. Ferdynand Machay (1889-1967), gorący zwolennik połączenia Orawy z Polska, wieloletni proboszcz parafii Salwatorskiej i Mariackiej.

To również miejsce spoczynku uczonych: anglisty Romana Dyboskiego (1883-1945), psychiatry Antoniego Kępińskiego (1918-1972), historyka i historiozofa Feliksa Konecznego (1862-1949), historyka Władysława Konopczyńskiego (1880-1954), filozofa Wincentego Lutosławskiego (1863-1954),  polonisty Stanisława Pigonia (1885-1968), polonisty Kazimierza Wyki (1910-1975), geografa Eugeniusza Romera (1871-1952) i historyka Mariana  Zgórniaka (1924-2007).

 Na cmentarzu pochowano także znanych pisarzy:  Karola Bunscha (1898-1987), Antoniego Gołubiewa (1907-1979), Stanisława Lema (1921-2006), Janusza Meissnera (1901-1978), Karola Huberta Rostworowskiego (1877-1938) i Stanisława Vincenza (1888-1971).

Obok nich leżą tu również: aktor Juliusz Osterwa (1885-1947), scenograf i malarz Karol Frycz (1877-1963), lekarz prof. Andrzej Szczeklik (1938-2012), malarz Zbysław Maciejewski (1946-1999) oraz historyk sztuki i pisarz prof. Tadeusz Chrzanowski (1926-2006).

Wojskowych reprezentują m. in. słynny jeździec, olimpijczyk, mjr Adam Królikiewicz (1894-1966) i gen. Bronisław Kwiatkowski (1950-2010), który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Ostatnio pochowano tu m. in. prof. Andrzeja Vincenza (1922-2014), wybitnego uczonego slawistę z Niemiec, syna Stanisława Vincenza.

Cmentarz ma dwie kaplice: starą, z 1898 r. pw. św. Józefa, zaprojektowaną przez Sebastiana Jaworzyńskiego i nową, z 1999 r. pw. Wszystkich Świętych, zaprojektowaną przez Witolda Cęckiewicza.