Sensacyjne odkrycie w Podgórzu

Bogdan Gancarz

publikacja 03.11.2014 14:32

W kościółku św. Benedykta odkopano relikty świątyni przedromańskiej. Zmienia to dotychczasowy obraz dziejów tej budowli.

Sensacyjne odkrycie w Podgórzu Archeolog Jacek Czuszkiewicz pokazuje pozostałości przedromańskiej świątyni, odkryte wewnątrz kościółka św. Benedykta Bogdan Gancarz /Foto Gość

Odkryć dokonano przypadkiem, w trakcie finansowanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, renowacyjnych prac konserwatorskich przy elewacji i posadzce świątyni. Ekipa archeologów pod kierunkiem Jacka Czuszkiewicza, zrobiła wykopy wewnątrz i na zewnątrz kościółka na podgórskim wzgórzu Lasoty, którego obecny kształt powstał pod koniec XVI w.

- Odnaleźliśmy pozostałości przedromańskie, pochodzące najprawdopodobniej z fundamentów pierwotnej świątyni. Przy jednej z nich, odkryliśmy szkielet kilkuletniego dziecka, pochowany w skale - powiedział Jacek Czuszkiewicz.

Było to sporym zaskoczeniem dla historyków sztuki. Dotąd, w ślad za prowadzącym tu niegdyś badania prof. Wiktorem Zinem uważano, że pierwotna świątynia miała okrągły kształt romańskiej rotundy.

- Tymczasem znaleziono nie tylko starsze elementy, lecz ustalono również, że budowla miała kształt prostokąta - stwierdziła Barbara Kleszczyńska, historyk i konserwator sztuki, członek SKOZK.

Na okres zimowy wykopy zewnętrzne zostaną przykryte geowłókniną i zasypane. Na wiosnę prace będą kontynuowane. Ich rezultaty staną się następnie przedmiotem badań historyków sztuki.