Działanie dla drugiego człowieka

mk

publikacja 11.11.2014 20:30

Nagrody Pro Publico Bono otrzymały Stowarzyszenie Kultury im. Aleksandra Tansmana oraz Polska Akademia Umiejętności.

Działanie dla drugiego człowieka Gala konkursu Pro Publico Bono odbyła się w zabytkowej auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego Miłosz Kluba /Foto Gość

Werdykt kapituły konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono Dwudziestopięciolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczpospolitej został ogłoszony podczas gali w auli Collegium Maius UJ w dniu Święta Niepodległości 11 listopada.

- Dzisiejsza uroczystość jest uroczystością wyjątkową, ponieważ obchodzimy dwudziestopięciolecie niepodległości - podkreślał Antoni Kamiński, przewodniczący kuratorium Nagrody Pro Publico Bono.

- Celem fundacji i konkursu jest wspieranie działalności publicznej, to znaczy zainteresowania dobrem publicznym i problemami innych ludzi - mówił.

Dlatego, jak wyjaśniał, nagrody Pro Publico Bono co roku trafiają do stowarzyszeń i organizacji, które "podejmują działalność na rzecz innego człowieka".

Tym razem otrzymały je równorzędnie dwie instytucje - Stowarzyszenie Kultury im. Aleksandra Tansmana z siedzibą w Łodzi oraz Polska Akademia Umiejętności z siedzibą w Krakowie.

Jednym z ważnych projektów łódzkiego Stowarzyszenia Kultury jest Festiwal Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tasmana. Jego jubileuszowa, dziesiąta edycja rozpocznie się już za kilka dni - 14 listopada. Członkowie kapituły konkursowej podkreślali jednak, że stowarzyszeni "nie ograniczyło się do kontynuowania i rozwoju samego Festiwalu, który w kolejnych latach urósł do rangi wydarzenia kulturalnego o światowym znaczeniu. Promocja twórczości kompozytorskiej Aleksandra Tasmana stała się impulsem do prowadzenia szeroko zakrojonej działalności w aspekcie promocji Łodzi, jak i edukacji dzieci i młodzieży".

Z kolei Polska Akademia Umiejętności, to zdaniem kapituły "przykład przedsięwzięcia autentycznie obywatelskiego, pracy organicznej w najczystszej postaci".

"Celem PAU było i jest popieranie i ułatwianie twórczej pracy naukowej w Polsce. Instytucja ta, dziedzicząc długie tradycje pracy dla Narodu w trudnych dla niego czasach, pragnie działać na rzecz koordynacji i skutecznego spożytkowania twórczości naukowej. Szczególne miejsce w tej pracy odgrywa troska o przekazanie narodowego dziedzictwa naukowego kolejnym pokoleniom Polaków" - napisali członkowie kapituły w uzasadnieniu werdyktu.

W tegorocznym konkursie przyznano także dwa wyróżnienia - dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" (z siedzibą w Sejnach) oraz dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (z Krakowa).

Ogłoszeni dzisiaj laureaci nagród Pro Publico Bono otrzymają także, ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, granty. To 100 tys. zł dla każdej z instytucji nagrodzonych, oraz po 50 tys. zł dla organizacji wyróżnionych.

Nagrodę Pro Publico Bono przyznano po raz pierwszy w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Jerzego Buzka. Choć miała to być inicjatywa jednorazowa, dzięki powołaniu Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, która przejęła odpowiedzialność za organizację konkursów o Nagrodę Pro Publico Bono oraz dzięki wsparciu finansowemu, jaki Nagrodzie Pro Publico Bono udziela od 2000 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, możliwe stało się przyznawanie jej w kolejnych latach. Od roku 2014 współorganizatorami Nagrody Pro Publico Bono są także Związek Powiatów Polskich oraz Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.