Twoje dzieło żyje w nas

jg

publikacja 21.03.2015 20:28

Z udziałem rodziny, wychowanków, kapłanów w Odrowążu Podhalańskim odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia ks. Wita Maśnickiego Warsztatom Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Twoje dzieło żyje w nas Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim zaprezentowali program artystyczny Jan Głąbiński /Foto Gość

- Ta dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny wpisuje się w jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Obejmujemy opieką potrzebujących od chwili narodzin aż do śmierci. Towarzyszymy w trudach codziennego życia. Pomagamy w zdobyciu zawodu - mówił ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Kordula podkreślił, że krakowska Caritas prowadzi obecnie 52 placówki, w tym kilka bardzo dobrych szkół. Kolejne dwie są w budowie. Monika Bukowska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim przypomniała z kolei, że warsztaty działają już 13 lat, a mają pod swoją opieką ponad 40 podopiecznych.

W czasie uroczystości uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli historię ks. Wita Maśnickiego. - Twoje dzieło żyje w nas - zapewnili uczestnicy warsztatów.

Później był czas na okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali przedstawiciele rodziny ks. Maśnickiego, sołtys wsi Odrowąż Podhalański Józef Bobek i przedstawiciel lokalnego samorządu.

Ks. Wit Maśnicki pochodził z Załucznego. To miejscowość obok Odrowąża Podhalańskiego. W 1892 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończył seminarium. Był znanym i cenionym duszpasterzem, pełnił posługę proboszcza. Wybudował kościół pw. św. Wojciecha w amerykańskiej miejscowości Elizabeth.

Nigdy nie zapomniał o swoich rodzinnych stronach. W Załucznem zbudował kaplicę, w której do dzisiaj odprawiane są Msze św., pomógł w dokończeniu domu dla dzieci niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. Zmarł w 1956 r. W testamencie zapisał sporą kwotę dolarów na budowę sierocińca w Odrowążu Podhalańskim.

Pieniądze przywiózł ze Stanów Zjednoczonych kard. Karol Wojtyła, ale wola zmarłego mogła zostać wykonana po zmianie ustroju. To właśnie m.in. z tych środków wybudowano dom, w którym mieszczą się obecnie warsztaty.

Warto też wspomnieć, że ks. Wit pomny na swe życiowe doświadczenie, przyszedł z pomocą studiującej w Krakowie młodzieży o rodowodzie góralskim, ofiarowując dużą sumę pieniędzy na budowę Katolickiego Domu Akademickiego przy ul. Jabłonowskich.