Patron najgodniejszy

jg

publikacja 18.05.2015 04:37

Na konkurs napłynęło 400 prac literackich, plastycznych i multimedialnych, konkurujących między sobą w określonych rodzajach, tematach i kategoriach wiekowych.

Patron najgodniejszy Z prac nadesłanych przez uczestników konkursu powstała bardzo ładna galeria Archiwum Szkolne

Bożena Bobak, dyrektor Zespołu Szkół w Zębie, podziękowała uczestnikom za zainteresowanie konkursem, wysoki poziom nadesłanych prac. Zachęcała również do udziału w kolejnych edycjach.

Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch podkreślił, że cieszy fakt nieustającego zainteresowania nauczaniem świętego Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka, ale też patrona wielu szkół małopolskich, w tym także Gimnazjum w Zębie.

Uroczystość rozdania nagród uświetnił program artystyczny poświęcony patronowi. Współorganizatorami konkursu razem z placówką oświatową w Zębie byli: Urząd Gminy w Poroninie, Związek Podhalan Oddział w Zębie i parafia pod wezwaniem św. Anny w Zębie.

Regulamin XV edycji konkursu można będzie znaleźć od 4 listopada 2015 r. na stronach internetowych Urzędu Gminy Poronin oraz Zespołu Szkół w Zębie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.