Redaktor wydania

Bogdan Gancarz

|

Gość Krakowski 27/2015

publikacja 02.07.2015 00:00

Niektórzy powiadają pół żartem, że księża są najlepszym polskim towarem eksportowym.

Za granicą pracuje również wielu duchownych z archidiecezji krakowskiej. Są wśród nich także misjonarze. Jeden z nich, br. Benedykt Pączka, kapucyn z Krakowa, pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Teraz przyjechał na krótko pod Wawel, by mówić o swojej pracy misyjnej i prosić o modlitwę w intencji nowych powołań misjonarzy, „gotowych walczyć dla Boga o człowieka”. Rozmowę z nim publikujemy na ss. IV–V.