Remiza jak nowa

jg /UG CD

publikacja 18.07.2015 08:33

Ochotnicza Straż Pożarna w Podczerwonem otrzymała dotację w ramach programu "Małopolskie Remizy", który jest unikatowy w skali kraju. W ramach tego konkursu małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP.

Remiza jak nowa Budynek remizy OSP w Podczerwonem koło Czarnego Dunajca, w którym wkrótce rozpocznie się remont UG Czarny Dunajec

W tym roku dotację otrzymała OSP Podczerwone. Przedmiotem projektu "Roboty malarskie pokrycia dachowego i wymiany stolarki okiennej dla OSP w Podczerwonem" jest wykonanie robót malarskich antykorozyjnych pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP Podczerwone.

Na przestrzeni czasu pokrycie dachowe remizy uległo znacznemu zniszczeniu, przez co wymaga natychmiastowej interwencji poprzez naniesienie nowej powłoki antykorozyjnej i zabezpieczenie przed dalszym działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych.

Kolejnym zabiegiem jest wymiana stolarki okiennej, która jest zniszczona i nieszczelna, co powoduje duże ubytki ciepła oraz zawilgocenia ścian wewnątrz remizy i powstawanie ognisk pleśni. Wymiana okien pozwoli na zmniejszenie strat ciepła poprawi mikroklimat w obiekcie oraz poprawi wizerunek i estetykę remizy.

Dzięki lepszej izolacji cieplnej obiektu zmniejszy się również koszt utrzymania w postaci mniejszego zużyciu opału do celów grzewczych. Takie kompleksowe działanie pozwoli na wyeliminowanie powstałych szkód i zabezpieczy obiekt przed dalszym niszczeniem. Roboty malarskie pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej przyczynią się do poprawy stanu ogólnego budynku.

Uroczyste przekazanie umów gminom z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego odbyło się w siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu. Umowę w imieniu wójta gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza odebrali z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa, Mariusz Garus i komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czarnym Dunajcu i jednocześnie naczelnik OSP Podczerwone dh Józef Leja.

Całkowita wartość zadania wynosi 29 792,94, a przyznana dotacja to 11 753,00 zł. Różnica sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Czarny Dunajec.