Raport o stanie ŚDM

mk /BP ŚDM

publikacja 26.10.2015 13:44

Ponad 400 tys. pielgrzymów i 4 tys. chętnych do zostania wolontariuszami zgłosiło się już do Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

Raport o stanie ŚDM Młodzież zaangażowana w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży podczas kręcenia jednej ze scen spotu reklamującego ŚDM w Krakowie Miłosz Kluba /Foto Gość

W systemie rejestracyjnym zapisało się już prawie 437 tys. osób – wynika z opracowanego przez komitet raportu o przygotowaniach do krakowskich Światowych Dni Młodzieży. To 2000 zgłoszonych grup ze 138 krajów. Chęć zostania wolontariuszem krótkoterminowym wyraziło już ponad 4 tys. osób (rekrutację przeszła już ponad setka z nich).

W ramach przygotowań logistycznych powstał już m.in. plan dekoracji miasta, podpisane zostały umowy użyczenia szkół przez miasto, tworzone są baza noclegów, program wyżywienia pielgrzymów oraz sieć parkingów (tu komitet współpracuje m.in. z policją).

W Komitecie Organizacyjnym został powołany specjalny zespół, którego zadaniem będzie przekazywanie proboszczom bieżących informacji o przygotowaniach do ŚDM, odpowiadanie na pytania dotyczące przygotowań i pośredniczenie w wymianie informacji o inicjatywach i pomysłach duszpasterskich związanych z ŚDM. Proboszczowie otrzymali już także list od bp. Damiana Muskusa oraz informacje dotyczące stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, z wyszczególnieniem obszarów współpracy między Komitetem Organizacyjnym a gospodarzami parafii, które przyjmują pielgrzymów z całego świata. Są to kwestie związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem młodych, a także dotyczące udostępnienia świątyń na katechezy, które będą głoszone przez kilkuset biskupów, oraz wydarzenia Festiwalu Młodych.

Światowe Dni Młodzieży stają się także coraz bardziej obecne w mediach. 10 października odbyła się premiera spotu zapraszającego na Światowe Dni Młodzieży oraz promującego  Kraków i Małopolskę, a na listopad planowana jest premiera teledysku do polskiej wersji hymnu ŚDM Kraków 2016 "Błogosławieni miłosierni". Zostaną wtedy zaprezentowani także ambasadorzy ŚDM ze świata kultury, mediów i sportu. Trwa akcja promocyjna ŚDM za granicą (Padwa, Paryż, Zurich, Wiedeń, Lizbona, Walencja; Niemcy) z wykorzystaniem Campera Małopolski. W mediach społecznościowych natomiast w każdy piątek emitowane będą kolejne odcinki programu "Minuta z ŚDM", w których wolontariusze międzynarodowi będą w kilku językach opowiadać o działalności Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

Wśród projektów pastoralnych przygotowujących do ŚDM znalazł się m.in. nowy cykl - "Rekolekcje dla nas i świata całego". W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach co miesiąc odbywać się będą spotkania ewangelizacyjne. Będą one transmitowane w internecie i tłumaczone na oficjalne języki Światowych Dni Młodzieży.

Kontynuowany jest także projekt L4, w ramach którego osoby chore i starsze modlą się za przygotowania do ŚDM Kraków 2016. Stworzono trzeci list, który już trafił do ponad tysiąca osób chorych deklarujących swoją łączność z projektem. W piśmie znajduje się kolejne świadectwo – tym razem wybudzonej ze śpiączki Magdy. List można znaleźć na stronie internetowej: www.krakow2016.com.

Przygotowywany jest już plan peregrynacji krzyża ŚDM i ikony Salus Populi Romani po archidiecezji krakowskiej, która potrwa od 20 maja do 31 lipca 2016. Dekanaty przesyłają do komitetu swoje propozycje przyjęcia symboli ŚDM.

Ruszył projekt TOLLE ET LEGE!, czyli poBIERZ i CZYTAJ! (zestaw konspektów spotkań biblijnych o tematyce miłosierdzia dla grup parafialnych, wspólnot czy do indywidualnej lektury), a na podstawie orędzia papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 napisane zostały rozważania różańcowe, które publikowane są na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w kilku językach.

Konkretnych kształtów nabierają ponadto wydarzenia centralne, wokół których skupia się cały program Światowych Dni Młodzieży. Są już gotowe rozważania piątkowej Drogi Krzyżowej (w zaawansowanej fazie jest tworzenie koncepcji całości nabożeństwa – z wizualizacją i prezentacją). Dopracowane są szczegóły scenariuszy Mszy św. na rozpoczęcie ŚDM (wtorek), powitania ojca świętego (czwartek), czuwania z papieżem (sobota) i Mszy Świętej Posłania (niedziela).

Wiadomo już, że przed każdym z nich odbędą się dwugodzinne "pre-wydarzenia", a czas między sobotnim czuwaniem a niedzielną Mszą św. wypełni koncert na Campus Misericordiae, którego koncepcja jest ustalana – dobierani są artyści i repertuar.

Koncerty i wydarzenia kulturalne będą zresztą towarzyszyły młodym pielgrzymom od początku ich pobytu w Krakowie (i jego okolicach). Imprezy Festiwalu Młodych odbywać się będą na terenie miasta i gminy Kraków oraz w gminach sąsiadujących. Potwierdzone zostały lokalizacje niektórych wydarzeń w Krakowie - pl. Szczepański, Rynek Główny, Mały Rynek. W fazie przygotowań są umowy z konkretnymi gminami i miastami, które będą podpisywane w najbliższych miesiącach. Komitet rozpatruje już 250 zgłoszeń osób, chcących wystąpić podczas ŚDM.