Ile Kraków wyda na ŚDM?

mk

publikacja 12.12.2015 20:07

Nieco ponad 51 mln zł - odpowiada na swoim blogu Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Ile Kraków wyda na ŚDM? Jacek Majchrowski miejskie koszty ŚDM szacuje na ponad 51 mln zł Miłosz Kluba /Foto Gość

Swój wpis prezydent zaczyna od tego, że ze zdziwieniem czyta apele, by odtajnić wydatki miasta na Światowe Dni Młodzieży. "Żadne wydatki miasta nigdy nie były tajne. Już kilka miesięcy temu zarówno w wywiadach prasowych, jak i podczas specjalnej sesji rady miasta podawaliśmy wstępne koszty, jakie będzie musiało ponieść miasto" - przekonuje Jacek Majchrowski.

Zaznacza on, że miasto finansuje jedynie to, do czego jest zobligowane ustawami. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu, komunikację miejską. "Oznacza to, że będziemy finansować takie same zadania jak zwykle, jedynie biorąc pod uwagę, że przez kilka dni w Krakowie będzie więcej turystów niż zazwyczaj" - wyjaśnia. Zaznacza też, że przyszłoroczny budżet Krakowa to prawie 4,3 mld złotych - i w tym kontekście trzeba oceniać wydatki na ŚDM.

O czym jeszcze zdaniem prezydenta należy pamiętać, komentując kwotę przeznaczoną na spotkanie młodzieży z miejskiej kasy? Jacek Majchrowski przypomina, że organizator wydarzenia (czyli strona kościelna) poniesie koszty utrzymania budynków oraz terenów miejskich, z których będzie korzystać podczas ŚDM, ich ewentualną naprawę czy rekultywację. Komitet organizacyjny zapłaci także za przejazdy pielgrzymów komunikacją miejską.

Na prezydenckim blogu znaleźć można jednak nie tylko uwagi ogólne. Są i konkretne liczby. W sumie na tzw. zadania bieżące, które w czasie ŚDM będą wymagały większych nakładów, zaplanowano w budżecie 28 mln zł. Największe wydatki związane są z organizacją ruchu i transportem: organizacja parkingów na terenach miejskich to wydatek ok. 1 mln zł, wzmocnienie komunikacji miejskiej - 3,5 mln zł, opracowanie studium polityki transportowej - 600 tys. zł, przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu - 1,5 mln zł. Wynajęcie i obsługa toalet, które zostaną rozstawione na terenie miasta, ma kosztować 3 mln zł. Miasto musi zapłacić także za zorganizowanie pierwszej pomocy przedmedycznej (300 tys. zł) i poszerzenie funkcji całodobowego telefonu informacji medycznej (100 tys. zł).

"Ponieważ Kraków chce wykorzystać promocyjną szansę, którą dają Światowe Dni Młodzieży, na wydarzenia kulturalne i nieodpłatne udostępnienie w tym czasie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa planujemy wydać 1 mln 470 tys. zł, a na działania promocyjne i dekorację miasta w sumie 4 mln 130 tys. zł. Wszystkie wymienione powyżej wydatki dają kwotę 15 mln 600 tys. Zaproponowałem także zarezerwowanie 5,9 mln zł na remonty ulic w rejonach odbywających się wydarzeń oraz 6,5 mln zł na modernizację szkół, w których nocować będą pielgrzymi. Proszę zwrócić uwagę, że te dwie ostatnie pozycje będą służyć mieszkańcom także po ŚDM" - wylicza Jacek Majchrowski.

Do tego dochodzą wydatki na inwestycje, które choć były planowane, zostały ze względu na Światowe Dni Młodzieży przyspieszone. Są to: rozbudowa monitoringu miejskiego (2,5 mln zł), budowa bezprzewodowej cyfrowej łączności TETRA (350 tys. zł), zakup pojemników na odpady (2 mln zł), budowa przystanku kolejowego Kraków-Sanktuarium (wkład miasta 4,2 mln zł), kładka pieszo-rowerowa łącząca sanktuarium w Łagiewnikach z Centrum Jana Pawła II (wkład miasta 1 mln 869 tys. zł), budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice" (7 mln 330 tys. zł), rozbudowa ul. Wrobela (5 mln 375 tys. ).

O dofinansowanie tych prac miasto zwróciło się do rządu (jeszcze w poprzedniej kadencji), wsparcia jednak nie otrzymało. Dlatego - jak wyjaśnia J. Majchrowski - do przyszłorocznego budżetu wpisano tylko wydatki najbardziej potrzebne. Zmiana władzy to jednak nowe rozdanie.

"Lista rezerwowa zadań nieujętych w przyszłorocznym budżecie ma wartość 59 mln zł. Będziemy rozważać ich realizację, jeżeli rząd premier Beaty Szydło zgodzi się je współfinansować. Wysłałem już w tej sprawie pismo do Warszawy, czekamy na odpowiedź z tym większą nadzieją, że nowy wojewoda, wieloletni radny miasta Krakowa Józef Pilch, organizację Światowych Dni Młodzieży wymienia jako jeden z priorytetów swojego urzędowania. Nie mam wątpliwości, że wesprze nasz wniosek w Warszawie" - pisze prezydent Krakowa.