Przypomnieli żołnierzy niezłomnych

bg

publikacja 05.03.2016 19:57

W podkrakowskiej Morawicy odsłonięto 5 marca tablice z nazwiskami żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Przypomnieli żołnierzy niezłomnych Pomnik Niezłomnym - Ojczyzna stoi na wzniesieniu obok kościoła parafialnego Bogdan Gancarz /Foto Gość

Umieszczono je na pomniku Niezłomnym-  Ojczyzna, stojącym obok parafialnego kościoła pw. św. Bartłomieja. Pomnik zaprojektowany przez prof. Czesława Dźwigaja ma z jednej strony upamiętniać ukazaną w symbolach i datach niezłomność narodu polskiego, z drugiej zaś przypominać żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego, wyklętych przez funkcjonariuszy systemu totalitaryzmu komunistycznego.

Na tablicach wyryto nazwiska żołnierzy walczących na terenie dawnych województw: krakowskiego, katowickiego, kieleckiego, lubelskiego rzeszowskiego. W pomnik wmurowano również kamienie z murów więzień w których byli przetrzymywani.

- Mieli być skazani na zapomnienie. Pamięć o nich udało się jednak szczęśliwie przechować i przywracać powoli do świadomości coraz szerszego grona Polaków. Teraz przychodzi zaś, co może być trudniejsze, czas na przywrócenie wartości, za które ginęli i byli więzieni żołnierze niezłomni - powiedział dr Jarosław Szarek, historyk z krakowskiego IPN.

Wzruszenia nie krył obecny na uroczystości 90-letni por. Wacław Szacoń z podkrakowskich Liszek, po wojnie żołnierz działającego na Lubelszczyźnie oddziału Zdzisława Brońskiego "Uskoka", wieloletni więzień polityczny PRL.

- Dzięki temu pomnikowi pamięć o nas i o naszej walce nie zaginie. Będzie przypominała ją wszystkim, którzy będą odwiedzali to miejsce - powiedział por. Szacoń.

Na uroczystości byli obecni także m.in. Adam Broński, syn "Uskoka", i Magdalena Zarzycka. Urodziła się w więzieniu, gdzie przetrzymywano jej rodziców, którzy pomagali partyzantom antykomunistycznym. Matka zmarła przy porodzie, ona zaś przez długie lata żyła z piętnem córki "wrogów ludu".

Inicjatorem budowy pomnika na Polskiej Górze Przemienienia, jak nazwano wzniesienie obok kościoła w Morawicy, był proboszcz tamtejszej parafii ks. Władysław Palmowski, niegdyś kapelan podziemnej „Solidarności” w Nowej Hucie. Pomnik Niezłomnym - Ojczyzna, popiersia wybitnych Polaków oraz oryginalny Krzyż Narodowej Pamięci spod Wawelu są częścią ścieżki dydaktycznej przedstawiającej dzieje Polski.