Bezpieczeństwo pielgrzymów i papieża

mk

publikacja 19.03.2016 20:04

W sobotę 19 marca zaprezentowano raport z przygotowań m.in. Policji, wojska i służb medycznych do Światowych Dni Młodzieży.

Bezpieczeństwo pielgrzymów i papieża Przygotowania służb do ŚDM koordynuje wojewoda małopolski Miłosz Kluba /Foto Gość

- Jesteśmy gotowi w 80 proc. Będziemy się cieszyć z każdego pielgrzyma - deklarował podczas spotkania z dziennikarzami wojewoda małopolski Józef Pilch.

Wstępny plan, obejmujący m.in. zabezpieczenie ŚDM, wojewoda przedstawił w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa 15 marca. Jego ostateczna wersja ma być gotowa 15 maja.

Pomoc i informacja

Jak tłumaczyła dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska, zabezpieczenie medyczne ŚDM obejmie m.in. podwojenie obsad personelu medycznego (zarówno w placówkach w Krakowie, jak i powiatach ościennych), wydzielenie rezerwowych łózek szpitalnych, ograniczenie planowanych na czas ŚDM zabiegów i pobytów w szpitalu, ale także zapewnienie czterech dodatkowych śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 32 karetek oraz 5 całodobowych stanowisk w dyspozytorni.

Oprócz tego w miejscach, gdzie będzie się pojawiało wielu pielgrzymów mają powstać szpitale polowe, patrole piesze i ruchome oraz punkty pomocy medycznej. - Jeżeli ktoś będzie wymagał tylko pomocy patrolu pieszego, to ją otrzyma. Jeśli konieczne będą dalsze badanie i diagnostyka, patrol dostarczy go do namiotu szpitalnego. Jeżeli pomoc lekarzy, pielęgniarek i ratowników będzie zbyt mała, karetka przewiezie pacjenta do dedykowanego szpitala - wyjaśniała dr Popławska.

Przy zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będzie pracować 3,5 tys. osób z 63 podmiotów, takich jak Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Maltańska Służba Medyczna czy Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Przygotowane zostaną także informatory dla pielgrzymów (obejmujące m.in. miejsca, gdzie można otrzymać pomoc) oraz dla świadczących pomoc medyczną. W tych drugich znajdą się podstawowe zwroty ("proszę się położyć", "chcę ci zmierzyć ciśnienie") w oficjalnych językach ŚDM, ale również formularze, dzięki którym pacjenci - niezależnie od języka - będą mogli opisać swój stan. Będą oznaczali m.in. poziom bólu, wpisując krzyżyk lub wskazując na rysunek twarzy z odpowiednią miną.

Na następnej stronie m.in. o trasach przejazdu ojca świętego Franciszka.

Siedem tysięcy policjantów

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będzie czuwało ok. 3,5 tys. funkcjonariuszy z małopolskiego garnizonu Policji. To połowa jego składu, jednak pozostała ich część, jak przypomina insp. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, musi pełnić służbę w pozostałych miejscowościach województwa. Wsparcie ma zapewnić 3,5 tys. policjantów z innych garnizonów.

- Na tym etapie jesteśmy w pełni przygotowani. Do wydarzenia jest jeszcze kilka miesięcy, więc ciągle coś się zmienia, ale nie w istocie. Najważniejsze rzeczy są już dla nas klarowne - zapewnia T. Miłkowski.

Wśród zagrożeń na czas ŚDM insp. Miłkowski wymienił przede wszystkim utrudnienia komunikacyjne oraz próby wprowadzenia do obrotu podrobionych pieniędzy - zwłaszcza w obcych walutach. Pytany o zagrożenie terrorystyczne, przyznał, że niemożliwe jest dokładne sprawdzenie, np. pod kątem pirotechnicznym, każdego z pielgrzymów.

- To jest impreza otwarta i nie ma takiej możliwości. Ostatni raport Europolu mówi, że w dzisiejszych czasach nie wiemy, gdzie, kiedy i w jakiej skali możemy się zetknąć z tego typu zagrożeniem - mówił.

Zaznaczył jednak, że zachowanie bezpieczeństwa ułatwią procedury takie, jak wymaganie listu polecającego od biskupa (m.in. dla pielgrzymów ubiegających się o wizę w specjalnym trybie) czy fakt, że pielgrzymi podróżują w grupach. - Ryzyko jest małe. Czy żadne? Dziś nie ma takiego miejsca na świecie, które byłoby wolne od zagrożeń - dodał insp. dr Tomasz Miłkowski.

Wśród zadań Policji będzie także zabezpieczenie tras przejazdu papieża. Jak wynika z sobotniej prezentacji, papież z kurii przy ul. Franciszkańskiej na Błonia uda się ulicami Straszewskiego, Piłsudskiego i 3 Maja. Do Łagiewnik pojedzie on ulicami Konopnickiej i Turowicza, a na Brzegi - Konopnickiej, Powstańców Śląskich, Kuklińskiego, Lipską, Rybitwami, ul. Śliwiaka oraz nowo wybudowanym Traktem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na następnej stronie m.in. o udziale lotniczego zespołu akrobacyjnego w otwarciu ŚDM.

Biało-czerwona flaga na niebie

Z kolei Państwowa Straż Pożarna już teraz kontroluje budynki i miejsca, z których korzystali będą pielgrzymi. Do pracy w ostatnim tygodniu lipca zaangażowanych zostanie ponad 1,6 tys. strażaków w województwie małopolskim, ponad 500 strażaków z innych województw oraz ok. 200 osób ze szkół pożarniczych. Pomagać im będzie 7 tys. druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strażacy stworzą patrole piesze oraz stałe i czasowe posterunki. Będą także wspierać patrole medyczne - także zapewniając transport ratowników i sprzętu do miejsc głównych wydarzeń, m.in. z wykorzystaniem 19 quadów.

Ważną rolę do odegrania podczas Światowych Dni Młodzieży będzie miało również wojsko. Trzy tysiące żołnierzy będzie m.in. brało udział w przygotowaniu Campus Misericordiae na przybycie pielgrzymów (chodzi o rozstawienie namiotów, zapewnienie agregatów prądotwórczych czy sprzętu do łączności).

Wojsko zbuduje także pięć tymczasowych mostów - cztery w okolicy Campus Misericordiae i jeden w Łagiewnikach, między sanktuariami Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II.

- Jesteśmy szczególni dumni z tego, że na otwarcie ŚDM nasze samoloty - zespół akrobacyjny "Biało-Czerwone Iskry" - położą biało-czerwoną flagę po to, aby uczcić tak znamienitą uroczystość. Myślę, że to dla wszystkich będzie bardzo miłym akcentem - mówił gen. bryg. Tomasz Drewniak. - To będzie kilkanaście sekund, ale myślę, że flaga będzie jeszcze przez kilka minut widoczna na niebie nad Krakowem.

Czytaj także: