Centralne miejsca ŚDM

mk

publikacja 18.04.2016 23:09

"Brzegi to jedyne miejsce, które jest w stanie pomieścić 1,8 mln pielgrzymów" - zapewnia komitet organizacyjny.

Centralne miejsca ŚDM Campus Misericordiae w gm. Wieliczka - miejsce Mszy Posłania Podczas krakowskich ŚDM Miłosz Kluba /Foto Gośc

W opublikowanym 18 kwietnia opracowaniu zespół odpowiedzialny za przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie opisuje stan prac na Błoniach oraz w Brzegach - na Campus Misericordiae.

Jak wyjaśniają organizatorzy, krakowskie Błonia są niemal gotowe na przyjęcie papieża i młodych pielgrzymów i nie wymagają dodatkowych inwestycji poza budową ołtarza, sektorów, ustawieniem telebimów i nagłośnienia oraz uzbrojenia w światłowód i niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną.

Do 13 kwietnia tego roku gotowy był, jak czytamy w raporcie, projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano też pozwolenie konserwatorskie, wyłoniono wykonawców nagłośnienia, oświetlenia, telebimów, światłowodów. Gotowy jest projekt ołtarza oraz konfesjonałów.

Największym wydarzeniem zorganizowanym na Błoniach podczas ŚDM będzie piątkowa Droga Krzyżowa, w której może wziąć udział ok. miliona osób. Weekendowe wydarzenia - sobotnie czuwanie i niedzielna Msza Posłania - odbędą się już w Brzegach. Błonia są bowiem za małe.

Jak wyliczają autorzy raportu, wraz z Parkiem Jordana i starą Cracovią, powierzchnia Błoń wynosi 417 018 m kw. Przyjmując, że na jedną osobę przypada 0,5 m kw., należy uznać, że na tym terenie zmieści się 834 036 osób. Przy współczynniku 0,6 m kw na osobę wartość ta zmniejsza się do 695 030 osób.

"To oznacza, że jest to miejsce zdecydowanie za małe, nawet przy uwzględnieniu okolicznych terenów, na organizację pozostałych dwóch spotkań ŚDM. Finałowe wydarzenia mogą bowiem zgromadzić 1,5-1,8 mln pielgrzymów" - zaznaczają organizatorzy ŚDM.

Na dodatek uczestnicy czuwania noc z soboty na niedzielę spędzą w miejscu celebracji, a do tego potrzeba 1,2-1,5 m. kw. na osobę. W takim przypadku Błonia i okoliczne tereny mogłyby wystarczyć zaledwie dla ok. 300 tys. osób.

Nie tylko wielkość, ale także fakt, że teren w Brzegach jest płaski, zdecydował o jego wyborze na miejsce papieskiej Eucharystii. "Miejsce to ma blisko 300 ha czyli sześć razy więcej niż Błonia. Teren nie koliduje  z żadną aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, co ułatwia swobodnie przygotowanie infrastruktury. Jest również bardzo dobrze skomunikowany z drogą S7 oraz autostradą A4, a także posiada kilka bezpośrednich połączeń z Krakowem" - czytamy w raporcie komitetu organizacyjnego ŚDM.

Zaletą jest też położenie Campus Misericordiae na obrzeżach Krakowa - pozwoli to odciążyć miasto i będzie miało wymiar duchowy: młodzi podejmą kilkukilometrową pielgrzymkę. Na dodatek wiele prac w ramach przystosowania terenu do uroczystości jest prowadzonych z myślą o późniejszej działalności gospodarczej w tym miejscu.

Wśród prac bezpośrednio związanych z celebracjami w ramach ŚDM znalazł się m.in. zabezpieczenie zabezpieczenie słupów elektroenergetycznych i częściowe wyłączenie napięcia. Zapewnione jest, jak deklaruje komitet organizacyjny, również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na terenie samego Campus Misericordiae. Wybudowano urządzenia, które umożliwiają pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną i pozwalają zasilić miejsce wydarzenia w sposób bezpieczny, tj. bez wpływu na pewność zasilenia innych terenów Krakowa i okolic.

Do tej pory na CM powstało 6,5 km dróg asfaltowych, które będą dopuszczone do użytkowania. Jednocześnie na samą uroczystość organizatorzy zaplanowali położenie ok. 15 km dróg tymczasowych w celu obsługi medycznej, sanitarnej i bezpieczeństwa. Wykonawca dróg posiada odpowiednie atesty bezpieczeństwa na to rozwiązanie.

Do wytyczenia sektorów i dróg zostanie wykorzystanych około 80 km przenośnych barier z systemami kotwiącymi. Na całym terenie jest projektowane również oznakowanie kierunkowe i informacyjne, kompatybilne z drogami dojścia z każdego kierunku.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa trzech nowych mostów na rzece Serafa i Zabawka, które będą gotowe do 15 czerwca. Uzupełnieniem będą dla nich tymczasowe przeprawy przygotowane przez wojsko. Wykonane zostały ponadto konserwacja wałów na rzekach i poprawa stanu rowów przy ciekach wodnych, a teren został w dużej części uporządkowany.

Prowadzone są również prace budowlane przy drodze serwisowej, która połączy część obszaru z drogą ekspresową S7. W ramach poprawy tego zwiększającego przepustowość połączenia zaplanowano budowę trzech ramp dla pielgrzymów oraz zakończenie budowy estakady nad drogą S7. Daje to w całości cztery dodatkowe wyjścia.

Zgodnie z "Planem funkcjonalnym Campus Misericordiae", który zawiera m.in. wyznaczone sektory, ciągi poruszania się pielgrzymów i system dróg dla pojazdów zabezpieczenia, pielgrzymi na miejsce wydarzeń będą wchodzić 11 wejściami. Z każdego sektora na drogi ewakuacyjne będą się oni mogli wydostać się w przeciągu 8 minut.

Na miejscu powstaną szpitale polowe, namioty medyczne i punkty pierwszej pomocy. Zostały również wytypowane lądowiska przeznaczone do transportu medycznego. Do każdego z sektorów doprowadzona będzie linia światłowodowa, umożliwiająca służbom łączność. Na terenie CM planowane jest ustawienie 10 mobilnych wież operatorów sieci telefonii GSM, co według zapewnień projektantów umożliwi swobodne korzystanie z rozmów telefonicznych i "w miarę elastyczne przesyłanie danych pakietowych" nawet przy liczbie 2 mln pielgrzymów.