Gość w dom, Bóg w dom

Dominika Cicha

publikacja 25.05.2016 15:11

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin stref zakwaterowania pielgrzymów podczas ŚDM.

Gość w dom, Bóg w dom Jako pierwsza flagę odebrała Małgorzata Chrapek, wójt gminy Wieprz Dominika Cicha /Foto Gość

Kard. Stanisław Dziwisz podziękował im za to, że podczas Światowych Dni Młodzieży będą gościć tysiące pielgrzymów. Współpracę z samorządowcami pochwaliła także Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- To prawda, że spotykając samorządowców na swojej drodze, gdziekolwiek z nimi rozmawiamy o sprawach nieraz bardzo trudnych, jest bardzo wysoki poziom zrozumienia i fachowości oraz jeszcze lepszy poziom decyzyjności i przejścia do tego, co jest najtrudniejsze do wykonania - mówiła. - Jesteśmy narodem bardzo dobrze zorganizowanym. A że jesteśmy trochę akcyjni, to nasza uroda i dlatego wszystko wychodzi nam bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że ci młodzi ludzie z całego świata i nasi obywatele będą mogli przeżywać wielkie, wspaniałe i niezapomniane chwile - dodała.

Podziękowała też wszystkim przedstawicielom samorządów za zaangażowanie w przygotowania do ŚDM, twierdząc, że młodzi ludzie, którzy w lipcu zamanifestują przywiązanie do wiary i Chrystusa Miłosiernego - czyli najlepszy kapitał na świecie - na to zasługują.

Swoją wdzięczność samorządowcom wyraził także bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM. - Bez pomocy strony rządowej i was, samorządowców, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży miałoby bardzo dużo mankamentów. Nawet - śmiem powiedzieć - byłoby niemożliwe. Poprosiliśmy o współpracę samorządowców z Małopolski, ze Śląska i z ziemi kieleckiej po to, by stworzyć godne warunki naszym gościom, którzy przybędą do nas z całego świata. W imieniu komitetu dziękuję za wielką otwartość, za życzliwość dla tej idei, gotowość pomocy i ponoszenia dodatkowych obciążeń, także finansowych - mówił. - Nie ma wątpliwości, że ci ludzie, którzy do nas przybędą, będą głęboko wierzący, pełni entuzjazmu dla Chrystusa. A tam, gdzie jest entuzjazm dla Chrystusa, pogoda ducha, radość, tam musi rozlewać się dobro. I to dobro rozleje się tam, gdzie ci młodzi ludzie będą mieszkać i korzystać z waszej gościnności - dodał.

Poprosił także o dalszą współpracę, nawiązywanie kontaktów z proboszczami i rejonowymi koordynatorami ŚDM.

Z kolei zakres współpracy z samorządowcami podczas środowego spotkania przedstawił Krystian Ciepka z zespołu ds. samorządów. - Na obecną chwilę 60 samorządów podpisało umowy. W całej strefie zakwaterowania mamy ponad 100 samorządów - powiedział. Zaprezentował także 4 główne punkty porozumienia z samorządami, które dotyczą: zakwaterowania, Festiwalu Młodych, dekoracji (wszystkie strefy zakwaterowania mają wyglądać podobnie) oraz transportu.

Na zakończenie spotkania wszyscy przedstawiciele samorządów otrzymali flagi ŚDM.

- Drzwi naszych domów, szkół i serc są otwarte. Jak mówi powiedzenie: "Gość w dom, Bóg w dom" - podkreśliła Małgorzata Chrapek, wójt gminy Wieprz, która jako pierwsza podpisała porozumienie z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i odebrała flagę z rąk kard. Dziwisza.