ŚDM: Zagrożenia zostały wyeliminowane

mk

publikacja 30.05.2016 16:35

W Krakowie odbyło się posiedzenie rządowego zespołu ds. ŚDM, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, służb i Kościoła.

ŚDM: Zagrożenia zostały wyeliminowane W spotkaniu w Krakowie wzięli udział m.in. kierująca rządowym zespołem ds. ŚDM Beata Kempa i Paweł Majewski, pełnomocnik rządu ds. ŚDM Miłosz Kluba /Foto Gość

Obecni byli także m.in. szefowa zespołu Beata Kempa, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński i bp Damian Muskus, kierujący Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 oraz przedstawiciele Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Zdrowia, Cyfryzacji oraz Infrastruktury i Budownictwa.

- Najważniejsze dla nas jest to, aby wszyscy uczestnicy mieli przede wszystkim piękne przeżycia duchowe i intelektualne, żeby czerpali jak najwięcej dla siebie, ale też żeby to spotkanie ubogaciło świat naszą kulturą i entuzjazmem młodych ludzi - mówiła, otwierając spotkanie, B. Kempa.

Jak dodała później, największym zagrożeniem dla spotkania młodzieży jest... pogoda, na którą nikt nie ma wpływu. - Pojawiające się problemy staramy się rozwiązywać od ręki. Na ten moment nie widzę większych zagrożeń - zapewniła w rozmowie z dziennikarzami.

Odnosząc się do opublikowanego w kwietniu raportu, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa krytycznie oceniło lokalizację papieskiej Mszy podczas ŚDM, czyli Campus Misericordiae w Brzegach, szef RCB podkreślił, że "stwierdzone ryzyka są już zażegnane". Marek Kubiak wyjaśnił, że przygotowane zostały odpowiednie analizy, a rozwiązania przekazano organizatorom.

O realizacji tych wskazówek podczas posiedzenia rządowego zespołu opowiadał Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki. Podkreślił, że wybór miejsca kończącej Światowe Dni Młodzieży Mszy św. był wzorowany na poprzednich spotkaniach młodzieży, podczas których finałowe wydarzenia także odbywały się poza centrami dużych miast. Jak wyjaśnił samorządowiec, obecnie teren w Brzegach jest zagospodarowany i trwa jego porządkowanie. Na ukończeniu są 4 mosty tymczasowe (budowane przez wojsko) i 3 mosty stałe, które potem będą służyły mieszkańcom w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej.

Przenoszone są także słupy wysokiego napięcia (pozostałe zostaną wyłączone lub zabezpieczone), budowane są instalacja światłowodowa, stacje energetyczne, powstają hydranty umożliwiające strażakom dostęp do wody. - Budujemy miasto. Dwumilionowe miasto w Brzegach - podkreślił burmistrz Wieliczki.

Wytyczone zostały wyjścia ewakuacyjne, które mają umożliwić opróżnienie sektorów na Campus Misericordiae w ok. 2 godzin. - Chcielibyśmy, by pielgrzymi się nie spieszyli - zaznaczył A. Kozioł. Jego zdaniem, najlepiej byłoby, gdyby spokojne wyjście z CM zajęło pielgrzymom ok. 4 godzin.

Jednym z ostatnich etapów przygotowań - realizowanym pod koniec czerwca i na początku lipca - ma być zabezpieczenie rzek i budowa dróg tymczasowych.

Burmistrz podkreślił także, że przygotowane drenaże i tymczasowo zamontowane pompy pozwolą na odwodnienie terenu w przypadku ulewy. Jeśli jednak dojdzie do powodzi, teren Campus Misericordiae, co podkreślał także M. Kubiak z RCB, nie będzie bezpieczny. W takim przypadku uroczystości zostaną przeniesione na Błonia.

Dużo uwagi podczas krakowskiego posiedzenia rządowego zespołu ds. ŚDM poświęcono zabezpieczeniu medycznemu. Jak przekonywała Małgorzata Popławska z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, plan tego zabezpieczenia uwzględnił czas uroczystości, miejsca odwiedzane przez papieża, miejsca zakwaterowania pielgrzymów.

Na czas ŚDM powstanie 27 namiotów szpitalnych - 10 na Błoniach i 17 w Brzegach. Pracowały będą 134 zespoły wyjazdowe. Na Błoniach będą 42 stałe punkty medyczne, w Brzegach będzie ich 90. Patroli pieszych będzie 158 na Błoniach i 500 w Brzegach, a patroli ruchomych - 14 na Błoniach i 46 w Brzegach.

Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz podkreślał, że konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywienia, wody i higieny. Poinformował, że organizatorzy ŚDM zgłosili już 18 pól gastronomicznych i 215 punktów gastronomicznych (76 z nich to punkty mobilne), w których wydawanych będzie 100 tys. posiłków na godzinę. Do zatwierdzenia przez sanepid pozostało jeszcze 4 proc. z tych zgłoszeń. Sanepid sprawdza także stan wody, zarówno przeznaczonej do picia, jak i do celów higienicznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odwiedził krakowski Szpital im. Stefana Żeromskiego. To jedna z trzech placówek kluczowych w zabezpieczeniu medycznym ŚDM. Pozostałymi są Szpitale im. Ludwika Rydygiera i Jana Pawła II. O tym, jak będzie wyglądało ich przygotowanie, piszemy w tekście "Najgroźniejszy będzie upał".

W przygotowania do Światowych Dni Młodzieży włączają się także siły zbrojne. Specustawa dała możliwość m.in. zorganizowania wojskowego zgrupowania medycznego na terenie lotniska w Balicach (więcej w tekście: "Wojsko pomoże przy ŚDM"). - To pozwoli również na zorganizowanie mostu powietrznego i przetransportowania ewentualnych pacjentów do innych terenów w kraju, gdyby takie zagrożenie istniało - zapowiedział Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W zabezpieczeniu ŚDM będzie także uczestniczyło 20 tys. policjantów, 2400 strażaków PSP, 800 funkcjonariuszy z Biura Ochrony Rządu i 1,5 tys. ze Straży Granicznej.

Pełnomocnik rządu ds. ŚDM Paweł Majewski w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że nie tylko organizatorzy wydarzenia uwzględnili w swoich przygotowaniach wskazówki RCB. - Tworzymy most powietrzny, którego do tej pory nigdy nie było. Udało się to dzięki ustawie antyterrorystycznej. Zwiększyliśmy przepustowość numeru 112, zapewniliśmy alternatywną łączność dla służb. To wszystko bardzo mocno zwiększa bezpieczeństwo w obszarach, za które państwo bierze odpowiedzialność - wyliczał.