Nowi proboszczowie

bg

publikacja 30.05.2016 17:25

Metropolita krakowski dokonał corocznych zmian na urzędach proboszczów parafii. Ogłoszono je 30 maja.

Nowi proboszczowie Nastąpią wikariuszowskie przeprowadzki ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość

Zmiany dotyczą 16 kapłanów. Są spowodowane m.in. przechodzeniem proboszczów na emeryturę. Od kilku lat w archidiecezji krakowskiej kapłani przechodzą na emeryturę w wieku 70 lat. Wyjątki od tej reguły są podyktowane stanem zdrowia lub wyraźną prośbą proboszcza, który chce przejść na wcześniejszą emeryturę.

W większości przypadków emerytowani proboszczowie nadal w miejscach zamieszkania pomagają w duszpasterstwie, na miarę swych sił.

W tym roku na emeryturę przechodzi 5 kapłanów: ks. Jan Borzęcki z Bysiny, ks. Władysław Dyrcz z Michałowic, ks. Marek Głownia z krakowskiej parafii Wszystkich Świętych, ks. Józef Obyrtacz z Jeziorzan i ks. Wojciech Stokłosa z krakowskiej parafii Piaski-Wielkie.

Niektórzy z kapłanów obejmą probostwa lub ich administrację po raz pierwszy: ks. Wiesław Czubernat obejmie parafię NSPJ w Krakowie-Piaskach Wielkich, ks. Piotr Gąsior pokieruje parafią Zagórze, ks. Wiesław Kiebuła parafią Michałowice, ks. Sławomir Kowalski parafią Bysina, ks. prof. Jan Machniak parafią Wszystkich Świętych w Krakowie, ks. Adam Niwiński będzie administratorem parafii św. Kazimierza w Krakowie, ks. Edward Pasteczko obejmie parafię w Jeziorzanach, zaś ks. Tadeusz Skupień parafię w Dębnie Podhalańskim.

W jednym przypadku nastąpi przejście z jednego probostwa na drugie. Ks. Józef Milan kierujący do tej pory parafią w Dębnie Podhalańskim, gdzie znajduje się zabytkowy kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zostanie proboszczem w podkrakowskich Mogilanach. Zastąpi tam ks. Tadeusza Tokarza, który był tymczasowym administratorem parafii.

W jednym przypadku odejście z probostwa wiąże się z przejściem do innej ważnej pracy duszpasterskiej. Ks. dr Ryszard Świder, dotychczasowy proboszcz w parafii Zagórze, będzie teraz pełnił posługę duszpasterską w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Warto zwrócić uwagę na zmianę w krakowskiej parafii Wszystkich Świętych. Obejmie ją ks. prof. Jan Machniak, teolog, polonista, znawca pism św. Faustyny i św. Jana Pawła II, wykładowca Uniwersytetu  Papieskiego Jana Pawła II, rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia. Ta nominacja nie jest jednak degradacją. Parafia Wszystkich Świętych należy bowiem do najszacowniejszych w archidiecezji. Jej proboszczami są zawsze mianowani wybitni i zasłużeni kapłani.  Na jej terenie, przy ul. Kanoniczej, mieszkają zwyczajowo m.in. niektórzy z krakowskich biskupów pomocniczych i kanonicy Kapituły Metropolitalnej.  Co ciekawe, kościołem parafialnym nie jest świątynia pod tym samym wezwaniem co parafia, lecz pojezuicki kościół pw. świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. W jego podziemiach spoczywa m.in. Sługa Boży ks. Piotr Skarga. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych został zaś zburzony w czasach austriackich. Parafia jednak pozostała.

Księża proboszczowie obejmują zazwyczaj swoje stanowiska 1 lipca. Obrzęd objęcia probostwa to instalacja, która dokonuje się w obecności księdza dziekana.

W czerwcu metropolita krakowski zdecyduje o przenosinach księży wikarych.