Przyroda to dar Boga

Monika Łącka Monika Łącka

publikacja 02.09.2016 12:57

Coroczne Święto Lasu leśnicy z całej Małopolski rozpoczęli od udziału w Mszy św. w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie.

Przyroda to dar Boga W procesji z darami leśnicy przynieśli m.in. kosz wypełnionymi darami lasów Monika Łącka /Foto Gość

Ks. Dionizy Jedynak, proboszcz parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza i dziekan dekanatu Prądnik, nawiązując do słów św. Jana Pawła II, który często mówił, że "patrząc na łąki, lasy, źródła i wznoszące się ku niebu szczyty, wszyscy odczuwamy pragnienie, by dziękować Bogu za Jego wspaniałe dzieło", zauważył, że udział w tej Eucharystii jest dla leśników wielkim dziękczynieniem za stworzony przez Boga świat, którym dane jest im się opiekować. Przypomniał również, że to właśnie z inicjatywy leśników na terenie centrum św. Jana Pawła II powstał Park Miłosierdzia, który ma upamiętniać ŚDM i spotkanie młodych z papieżem.

Z kolei kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św., podkreślał, że leśnicy zawsze pomagają Kościołowi, gdy tylko jest taka potrzeba, i że są to ludzie mocno oddani ojczyźnie. Przypominał też, że człowiek dostał zadanie od Boga, by czynić sobie ziemię poddaną.

- Jak jednak pisał Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, opisaną w Piśmie Świętym harmonię między Stwórcą a człowiekiem zburzył grzech Adama i Ewy, którzy pragnęli zająć miejsce Boga, bo nie chcieli uznać, że są Jego stworzeniami. Konsekwencją tego była również błędna wizja władania ziemią - uprawiania jej i doglądania. Człowiek pozwolił, by zawładnął nim egoizm i zagubił sens Bożego nakazu, a pragnąc zapanować nad ziemią w sposób absolutny, zachował się jak wyzyskiwacz. Prawdziwym sensem Bożego nakazu było bowiem nie nadanie człowiekowi władzy, lecz zaproszenie go do służby i do odpowiedzialności - mówił w homilii.

Jak również zauważył, przyroda to nie jest stos bezładnie rozrzuconych odpadków, ale dar Boga, który ustanowił jej wewnętrzne prawa, aby człowiek mógł czerpać wskazania do tego, by dbać o jej dobro. - Obowiązkiem człowieka jest więc odpowiedzialne zarządzanie stworzeniem, doglądanie go i uprawianie. Dotyczy to także leśników troszczących się o los lasów, by służyły one społeczeństwu i w dobrym stanie zostały przekazane przyszłym pokoleniom jako cenne wyposażenie naszego domu - ziemi - apelował metropolita krakowski.

Zaznaczył również, że troska o świat należy też do Kościoła i ostatnio stała się nawet przedmiotem jego nauczania. Przejawem tego jest m.in. encyklika "Laudate Sì", napisana przez papieża Franciszka.

- Ojciec Święty zaczerpnął w niej z przesłania św. Franciszka z Asyżu. Przypomniał też, że i św. Jan Paweł II apelował o dbanie o wspólne dobro, jakiemu na imię jest ziemia oraz podkreślał, że zniszczenie środowiska jest sprawą bardzo poważną. Nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji. Jesteśmy więc współpracownikami Boga w zarządzaniu ziemią! Powinniśmy to zadanie spełniać pobożnie, czyli pokornie i z wdzięcznością - mówił kard. Dziwisz.

W Eucharystii, oprócz leśników z całej Małopolski, na czele z gospodarzem lasów polskich, czyli Konradem Tomaszewskim, pełniącym funkcję generalnego dyrektora lasów państwowych, oraz z Janem Kosiorowskim, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, uczestniczyli także marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Andrzej Konieczny - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa oraz władze Małopolski i przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Po Mszy św. leśnicy wzięli też udział w seminarium naukowym, zorganizowanym na Uniwersytecie Rolniczym.