70 lat "Naszej Przeszłości"

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 22.10.2016 17:29

Jubileusz najstarszego czasopisma naukowego poświęconego dziejom Kościoła w Polsce uczczono w Krakowie konferencją naukową i wystawą.

70 lat "Naszej Przeszłości" - Wydaliśmy do tej pory 125 tomów naszego czasopisma - mówi ks. dr Wacław Umiński, redaktor naczelny "Naszej Przeszłości" Bogdan Gancarz /Foto Gość

Odbyły się 22 października u Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej, gdzie ukazują się kolejne tomy "Naszej Przeszłości. Studiów z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce".

- Nie można sobie wyobrazić obecnie pisania o przeszłości Kościoła w Polsce, bez wykorzystywania tekstów opublikowanych w wydanych do tej pory 125 tomach "Naszej Przeszłości". Znałem osobiście ks. Alfonsa Schletza, założyciela i wieloletniego redaktora czasopisma. Miał z jednej strony ogromną siłę woli, z drugiej zaś wielką zdolność przyciągania współpracowników - powiedział bp Jan Kopiec z Gliwic, od kilkudziesięciu lat związany współpracą z "Naszą Przeszłością", członek jej Rady Naukowej.

Ks. Schletz (1911-1981), historyk Kościoła, redagował pismo od 1946 r. aż do swej śmierci (z przerwą w latach 1949-1956, gdy władze komunistyczne zawiesiły jego wydawanie). Później pismem kierowali inni redaktorzy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy: ks. dr Tadeusz Gocłowski (1981-1982), ks. dr Jan Dukała (1982-2003), ks. dr Stanisław Rospond (2004-2011). Od 2012 r. redaktorem naczelnym jest ks. dr Wacław Umiński.

Przez 70 lat na łamach "Naszej Przeszłości" kilkuset autorów opublikowało tysiąc kilkaset artykułów i recenzji.

- Publikowano m.in. teksty dotyczące diecezji, zakonów, organizacji katolickich, biografie. Ponieważ nakład wielu tomów jest już wyczerpany, planujemy wykonać cyfrowe kopie poszczególnych tomów naszego półrocznika i umieścić je w internecie - mówi ks. dr Umiński.

Założyciel "Naszej Przeszłości" stworzył również archiwum zawierające bogate materiały dotyczące historii Kościoła w Polsce.

- Inwentaryzujemy je teraz wraz z ks. Umińskim. Są tam zaś prawdziwe skarby m.in. korespondencja oraz inne rękopisy beatyfikowanego niedawno w Karagandzie ks. Władysława Bukowińskiego, niewykorzystywane dotąd naukowo materiały dotyczące marianów "białych", sióstr mariawitek z Wilna, korespondencja gen. Zamoyskiej dotycząca prowadzonej przez nią szkoły w Kuźnicach - powiedział ks. prof. Józef Marecki.

Część materiałów archiwalnych m.in. rękopisy ks. Bukowińskiego i dokumenty ks. Schletza, można obok wybranych tomów archiwalnych czasopisma oglądać na wystawie "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat »Naszej Przeszłości«", czynnej do 4 grudnia w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie (ul. Stradomska 4).