Na życzenie królowej

Bogdan Gancarz

|

Gość Krakowski 07/2017

publikacja 16.02.2017 00:00

400-leciu charyzmatu św. Wincentego à Paulo towarzyszy krakowska wystawa „Realizacja powołania w Rodzinie Wincentyńskiej”.

– Pokazujemy m.in. rękopiśmienne księgi dokumentujące prowadzone przez członków naszego zgromadzenia misje parafialne – mówi ks. prof. Wacław Umiński CM. – Pokazujemy m.in. rękopiśmienne księgi dokumentujące prowadzone przez członków naszego zgromadzenia misje parafialne – mówi ks. prof. Wacław Umiński CM.
Bogdan Gancarz /Foto Gość

Zgromadzenie Księży Misjonarzy zostało założone przez św. Wincentego à Paulo w 1625 r. we Francji. Jeszcze za jego życia, w 1651 r., na życzenie królowej Marii Ludwiki przybyła do Polski pierwsza grupa misjonarzy – mówi ks. prof. Wacław Umiński CM, historyk zgromadzenia, dyrektor Muzeum Historyczno-Misyjnego Księży Misjonarzy w Krakowie. Do Krakowa misjonarze przybyli w 1682 r., obejmując m.in. prowadzenie seminarium zamkowego. Z czasem w swoim domu na Stradomiu utworzyli drugie. W obu studiowali klerycy diecezjalni. Tak było do 1901 r., gdy zbudowano seminarium diecezji krakowskiej. – Na wystawie staraliśmy się za pomocą rękopisów, druków i fotografii pokazać główne formy aktywności Rodziny Wincentyńskiej. Nie tylko więc misjonarzy i szarytek, ale także współpracujących z nami wspólnot świeckich – wyjaśnia ks. Umiński.

Jedną z form działalności misjonarzy było – oprócz formowania duchowieństwa – prowadzenie misji parafialnych i dzieł miłosierdzia. Na wystawie pokazano więc m.in. księgi dokumentujące prowadzenie misji i seminarium stradomskiego. Ciekawe są również pamiątki związane z Bractwem św. Rocha. Siostry Miłosierdzia posługiwały z kolei w szpitalach i domach opieki. Budowały też, a potem prowadziły krakowski Dom Ubogich im. Helclów. Przypomina o tym dziennik budowy z 1896 roku.

Ciekawym dokumentem przypominającym różnorodność działalności Rodziny Wincentyńskiej jest także fotografia pięknej młodej kobiety w szykownym kapeluszu. Przedstawia ówczesną aktywną członkinię krakowskiego Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia. Jej działalność nie skończyła się jednak na tym. Absolwentka UJ Zofia Łuszczkiewicz, bo o niej mowa, wstąpiła w 1923 r. do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Ukończyła w Paryżu szkołę pielęgniarską i poświęciła się czynnie pielęgniarstwu. Po wojnie została aresztowana przez komunistyczną bezpiekę za pomoc ukrywającemu się działaczowi antykomunistycznemu Adamowi Doboszyńskiemu i po pełnym tortur śledztwie została skazana na karę śmierci, zamienioną potem na dożywocie. Zmarła w 1957 r. w trakcie przerwy w odbywaniu kary.

Przypomniano także postać ks. Kazimierza Siemaszki (1847–1904), tworzącego ośrodki dla ubogich lub osieroconych chłopców. Jego dzieło kontynuowane jest teraz w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” i Fundacji „Siemacha”. Wystawę można oglądać do 27 września w Muzeum Historyczno--Misyjnym Księży Misjonarzy.