Radość młodych misjonarzy

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 10.06.2017 20:16

Wesoły gwar panował dziś u krakowskich salezjanów przy ul. Tynieckiej. Modlili się tu, śpiewali, tańczyli i poznawali kultury z dalekich kontynentów uczestnicy IX Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci "Idźcie i głoście".

Radość młodych misjonarzy Uczestnicy kongresu gromadzili się m.in. przy afrykańskiej chacie Bogdan Gancarz /Foto Gość

- Zarejestrowało się ponad 1100 uczestników. To uczniowie szkół podstawowych, głównie z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, działający m.in. w kołach misyjnych - poinformowała Karolina Kufel z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, współorganizatorka kongresu.

Uczestnicy byli przypisani do poszczególnych kontynentów misyjnych: Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Arktyki, Azji, Australii i Afryki, które w salezjańskim Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” przy ul. Tynieckiej 39 symbolizują specjalne domy. Przy nich odbywały się zabawy charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów. Wewnątrz domów były zaś prezentowane wystawy i filmy.

Grupy uczestników umościły się na trawie przed „Koszem”, gdzie witano uczestników, odprawiano Mszę św. i urządzono wystawę rysunków o tematyce misyjnej. O swojej pracy misyjnej mówili misjonarze działający w Tanzanii - ks. Wojciech Kościelniak i ks. Krzysztof Kasprzak oraz siostry klawerianki z Nigerii - Antonia i Cynthia. Spotkanie przed „Koszem” prowadził br. Sebastian Marcisz, salezjanin. Witał m.in. „wielką czwórkę” dynamicznych organizatorów kongresu: ks. Tadeusza Dziedzica, wieloletniego misjonarza, obecnie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego krakowskiej Kurii Metropolitalnej, jego współpracownicę s. Bożenę Najbar, klaweriankę, ks. Janusza Talika, szefa Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji bielsko- żywieckiej, i Karolinę Kufel z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. - To przede wszystkim zasługa s. Bożeny, która wraz z innymi klaweriankami prowadzi w naszej archidiecezji animację misyjną. Cieszymy się, że są wśród nas przedstawiciele podhalańskich Szaflar, bo tam spotkaliśmy się na poprzednim kongresie. Pierwszy odbył się zaś w 1999 r. w Wadowicach. Widzę, że jesteście radośni. Bądźcie tacy przez cały czas trwania naszego dzisiejszego spotkania. Czujmy się jak jedna rodzina - powiedział ks. Dziedzic.

Salezjański kleryk Artur Chejnowski był wodzirejem tańców z różnych kontynentów. - My, salezjanie, lubimy taniec i mamy nadzieję, że w niebie będzie się głównie tańczyło - wyjaśnił. Młodzi uczestnicy kongresu z zapałem wykonywali taneczne ruchy, wyobrażając sobie, że są Indianami.

Do wiklinowego kosza zbierano kartoniki w kształcie owoców. Uczestnicy kongresu wypisali na nich to, co dobrego uczynili dla spraw misyjnych. Te „owoce dobrych uczynków na misje” zostały w trakcie Mszy św. złożone jako dary ofiarne.

Uczestnicy kongresu przyjechali z 40 miejscowości. Wraz z s. Sylwią ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego przyjechały m.in. dzieci z parafii św. Katarzyny w Spytkowicach k. Zatora. - Jesteśmy m.in. kolędnikami misyjnymi - mówili spytkowiczanie. Była również grupa z Koła Misyjnego przy Szkole Podstawowej w Suchem w gminie Poronin. - Dzieci bardzo chętnie angażują się w różne akcje misyjne, m.in. w Adopcję Serca - powiedziała s. Nazariusza, michalitka. Takie koło działa również we Frydrychowicach. - Współpracujemy z dwoma Sekretariatami Misyjnymi - kapucynów i duchaczek. Prowadzimy Adopcję na Odległość. Adoptowaliśmy 2 lata temu chłopca z Burundi. Wspieramy korespondencyjnie pracującego na misjach o. Andrzeja Barszcza, kapucyna - powiedziała opiekująca się frydrychowickim kołem s. Loretta, serafitka. Dzieci z Szarowa, wraz ze swoją katechetką Elżbietą Wojas, ubrały się w stroje z Dalekiego Wschodu. - Przydzielono nas bowiem na kongresie do kontynentu azjatyckiego. Interesujemy się jednak działalnością misyjną na wszystkich kontynentach. Członkowie naszego koła wspierali m.in. swoich rówieśników w ramach akcji „Piórniki dla Afryki”. Prowadzimy również Adopcję na Odległość - powiedziała E. Wojas.

Podczas kongresu rozstrzygnięto również konkursy. W konkursie wiedzy o bł. Marii Teresie Ledóchowskiej, założycielce zgromadzenia sióstr klawerianek zajmujących się pracą misyjną, pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Dębowska z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, drugie - Julia Dyrek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie, trzecie zaś - Natalia Stybak ze szkoły we Frydrychowicach. W misyjnym konkursie plastycznym zwyciężyli: Natan Makuch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach (I miejsce), Gabriela Gądek ze Szkoły Podstawowej w Szarowie (II miejsce) i Alina Malina z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie (III miejsce). W tym konkursie przyznano również wiele wyróżnień.