Nie zawężamy kryteriów

Miłosz Kluba

|

Gość Krakowski 26/2017

publikacja 29.06.2017 00:00

O ustanowionej z okazji pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie nagrodzie metropolity krakowskiego „Młodość – projekt życia” opowiada bp Damian Muskus OFM, szef komitetu organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

– Nie jest to proste upamiętnienie Światowych Dni Młodzieży, bo nie o wspomnienia nam chodzi – podkreśla bp Damian. – Nie jest to proste upamiętnienie Światowych Dni Młodzieży, bo nie o wspomnienia nam chodzi – podkreśla bp Damian.
Miłosz Kluba /Foto Gość

Miłosz Kluba: Mija dopiero rok od ŚDM. Jeszcze mamy to wydarzenie „na świeżo”. Czy nagroda „Młodość – projekt życia” to pomysł na to, żebyśmy o spotkaniu młodych w Polsce nie zapomnieli?

Bp Damian Muskus OFM: Inspiracją do ustanowienia nagrody jest to wszystko, co działo się w parafiach i wspólnotach przed Światowymi Dniami Młodzieży i później, gdy goście z całego świata wrócili do domów. Staliśmy się świadkami wielu cudów mobilizacji wokół dobra, solidarności i poczucia więzi między ludźmi, którzy zjednoczyli swoje siły, by dobrze przygotować przyjęcie pielgrzymów. Te osoby w wielu przypadkach działają dalej, angażując się w różnorakie projekty. Jest też spora grupa młodych, którzy bardzo poważnie potraktowali wezwanie papieża Franciszka do „zaangażowania w przygodę miłosierdzia” i dziś służą swoimi talentami i wrażliwością na potrzeby innych w parafiach, wspólnotach, środowiskach lokalnych. Chcemy to dobro dostrzec i pokazać światu. Nie jest to więc proste upamiętnienie Światowych Dni Młodzieży, bo nie o wspomnienia nam chodzi, ale o odpowiedź na pytanie o realny wpływ ubiegłorocznych wydarzeń na życie ich gospodarzy, czyli młodzieży naszej archidiecezji.

Kto, komu i za co będzie ją przyznawał?

Wyróżnienia będzie przyznawała kapituła pod przewodnictwem metropolity krakowskiego. Zaprosiliśmy do niej osoby, które mają doświadczenie pracy z młodymi ludźmi, potrafią młodych porwać i zachęcić do działania, ale są w tym gronie również młodzi, którzy dla swoich rówieśników stanowią przykład zaangażowania. To grono będzie miało odpowiedzialne zadanie wyboru najlepszych, najciekawszych inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym, kulturalnym, społecznym, dzieł miłosierdzia i innych, służących wspólnocie parafialnej czy środowisku lokalnemu, umacniających więź z Kościołem i będących świadectwem miłości do Jezusa. Świadomie nie zawężamy kryteriów, by kapituła miała wolność wyboru. Również ostateczna liczba nagrodzonych osób czy całych wspólnot jest kwestią decyzji kapituły.

Nagroda ma mieć formę statuetki, dość jednak nietypowej.

Wykonanie statuetek powierzyliśmy osobom niepełnosprawnym. W archidiecezji jest wiele ośrodków, w których osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą rozwijać talenty. To ludzie obdarzeni niezwykłą wrażliwością i bardzo twórczy. Oni – w warsztatach ceramicznych, stolarskich, krawieckich i wielu innych – tworzą naprawdę piękne rzeczy, dają cząstkę siebie. Są dla młodych przykładem, że można i trzeba się angażować, przeżywać swoje życie twórczo i – pokonując własne ograniczenia – być dla innych. To bardzo ważna i piękna lekcja.

Co – zdaniem Księdza Biskupa – da młodym taka forma docenienia ich pracy? Motywację dla nagrodzonych? Dobry przykład dla ich rówieśników?

Byłoby fatalnie, gdyby statuetka stanowiła jedyną motywację do działania. Właśnie dlatego nie towarzyszy jej żadna dodatkowa nagroda – finansowa czy rzeczowa. Promujemy działania bezinteresowne. Nagroda jest symbolem, sygnałem, który kierujemy do młodych, by im powiedzieć, że wspieramy ich wysiłki i kibicujemy im z radością. Chodzi o to, by im pokazać, że mogą na nas, dorosłych, liczyć. Mam też nadzieję, że laureaci będą zarażać innych swoją postawą, swoim entuzjazmem i pomysłowością, by dobro się mnożyło, a przesłanie, które papież Franciszek zostawił w Krakowie, stało się żywą codziennością naszej młodzieży. Propozycje do nagrody można nadsyłać do 10 lipca na adres: Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków; lub mejlem: nagroda@krakow2016.com. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 29 lipca 2017 r.