Co zostało z dziedzictwa Jana Pawła II?

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 07.11.2017 14:09

Po raz 12. wspólnoty akademickie Krakowa i Małopolski włączyły się w popularyzację dziedzictwa papieża Polaka. Od 7 do 9 listopada będą się odbywały Dni Jana Pawła II.

Co zostało z dziedzictwa Jana Pawła II? - Dni Jana Pawła II są okazją do tego, by jego myśl promieniowała swoją mądrością i głębią - powiedział abp Marek Jędraszewski Bogdan Gancarz /Foto Gość

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: "Prawa człowieka i prawa narodów". Pierwsze DJPII zorganizowano w 2006 r., na mocy decyzji Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Co roku jest inny temat przewodni. Do tej pory debatowano o: prawdzie, dobru, pięknie, wierze i nauce, wolności, godności, dialogu, mądrości, nadziei, świętości i miłosierdziu. - Chodzi o to, żeby myśl Jana Pawła II promieniowała swoją mądrością i głębią, żeby budowała cywilizację miłości - powiedział abp Marek Jędraszewski na dzisiejszej konferencji prasowej organizatorów DJPII w sali Okna Papieskiego Domu Arcybiskupów Krakowskich.

Metropolita krakowski wspomniał również o aktualności nauczania papieża o prawach człowieka i narodów. - Obecna wielka ucieczka ludzi przed wojną i nieszczęściami tworzy wiele nowych kontekstów wobec tego, co głosił Jan Paweł II na temat godności osobistej i poszanowania praw osoby ludzkiej oraz praw narodów. W czasach, gdy nauczał, nie było jeszcze takich dramatycznych wydarzeń jak współczesna wędrówka narodów. To nauczanie jest jednak aktualne także i dziś. Ojciec Święty uczy nas patrzeć na każdego człowieka jako kogoś, kto jest osobą i kogo trzeba uszanować. Zwraca jednak również uwagę, że również narody, do których wędrują ludzie, mają swoje prawa i tożsamość, które winny być uszanowane - powiedział metropolita.

Prof. Zofia Zarębianka, polonistka z UJ, odpowiedzialna za towarzyszący DJPII konkurs literacki na esej o papieżu, nie kryła zaniepokojenia poziomem tegorocznych prac konkursowych. - Konkurs daje młodym okazję do wgłębienia się w myśl papieską. Teraz nastąpił jednak drastyczny spadek poziomu prac. W ubiegłym roku kilkanaście zgłoszonych prac imponowało erudycją i całościowym ujęciem tematu. W tym roku na 9 nadesłanych jedynie 3 spełniały wymogi intelektualne i językowe - powiedziała prof. Zarębianka.

Głównymi wydarzeniami dzisiejszego dnia będą trzy sesje naukowe: "Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II", trwająca od godz. 10 do 16 w krakowskiej Akademii Muzycznej (ul. św. Tomasza 43), "Od praw człowieka do praw narodów", odbywająca się od godz. 15.30 do 18 w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii "Ignatianum" (ul. Kopernika 26) oraz "»Veritatis Splendor« wobec postprawdy" z wykładem wprowadzającym abp. Jędraszewskiego, odbywająca się od godz. 17 do 19.45 w auli bł. Jakuba Strzemię klasztoru franciszkanów (ul. Franciszkańska 4).

Jutro w Akademii Muzycznej będą kontynuowane obrady sesji "Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II". Odbędą się także wystawa fotograficzna (godz. 16, Politechnika Krakowska, Galeria GIL, budynek 10-36, ul. Warszawska 24) i koncert (godz. 19, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kopernika 26).

Głównym wydarzeniem naukowym DJPII będzie sesja "Prawa człowieka i prawa narodów", która z udziałem m.in. kard. Stanisława Dziwisza i prof. Rocca Buttiglione potrwa w czwartek 9 listopada od godz. 9 do 13 w auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24). XII edycja Dni JPII zakończy się tego samego dnia Mszą św. o godz. 17 w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Po Eucharystii zostaną wręczone nagrody przyznane w konkursach literackim i fotograficznym.

Szczegółowy program Dni Jana Pawła II jest dostępny pod adresem internetowym: jp2.krakow.pl/program.