Doktorzy nauk o mediach

mk

publikacja 26.02.2018 18:25

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Doktorzy nauk o mediach Ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII Miłosz Kluba /Foto Gość

UPJPII otrzymał takie uprawnienia jako piąta uczelnia w Polsce - krakowski uniwersytet dołączył do grona takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.

Wniosek o przyznanie tych uprawnień został przygotowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII, a w jego opracowaniu brali udział ks. prof. Michał Drożdż (dyrektor instytutu), dr Katarzyna Drąg i dr Klaudia Cymanow-Sosin.

"Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydała tę ważną dla przyszłości Uniwersytetu decyzję, doceniając tym samym potencjał badawczy, postępujący rozwój kadry naukowej, modernizację infrastruktury uczelni oraz zaangażowanie IDIKS UPJPII, który w ostatniej dekadzie wykształcił ponad tysiąc adeptów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, na polu dydaktyki. Dla wielu absolwentów decyzja Centralnej Komisji jest szansą dalszego rozwoju naukowego na kolejnym poziomie kształcenia" - czytamy na stronie uczelni.