Wzniesiony dzięki wierze w Chrystusa

jf /archidiecezja krakowska /mł

publikacja 03.06.2018 12:25

Kościół św. Marii Magdaleny w Krakowie-Witkowicach został uroczyście konsekrowany przez abp. Marka Jędraszewskiego.

Wzniesiony dzięki wierze w Chrystusa Ważną częścią obrzędu konsekracji kościoła jest namaszczenie ołtarza olejami świętymi Joanna Adamik /archidiecezja krakowska

- Jesteśmy uczestnikami tego niezwykłego wydarzenia, że świątynia wzniesiona waszą miłością i ofiarnością, dzięki waszej wierze w Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka, będzie uroczyście poświęcona samemu Bogu - mówił w homilii metropolita krakowski.

Nawiązując do odczytanych lekcji, zauważył też, że wspomniane w nich wydarzenia są archetypem tego, co ma miejsce w Nowym Przymierzu. Wiara w Chrystusa i uznanie w Nim Pana i Odkupiciela, gwarantują bowiem nowy początek i doświadczenie bycia Bożym dzieckiem. Hierarcha odniósł się także do czytanych podczas liturgii słów św. Pawła do Efezjan, podkreślając, że wszyscy wierzący są domownikami Boga, którzy zmierzają do domu Ojca bogatego w miłosierdzie.

- Każdy z nas tworzy pewną cegiełkę duchowej świątyni, wznoszonej na cześć najwyższego Pana. Ale żeby być tą świętą cząstką duchowego Kościoła i móc zasługiwać na miano Bożego dziecka, (...) trzeba, aby na ziemi, którą zamieszkują chrześcijanie wznoszono świątynie - domy poświęcone Najwyższemu - przekonywał arcybiskup.

Przypomniał również, że częste przebywanie w kościele - Bożym Domu - czyni z wiernych domowników Boga i współobywateli świętych, a każdy kościół jest zapowiedzią przyszłego domu w niebie.

- W przypadku waszej parafialnej świątyni jesteście współobywatelami świętej Marii Magdaleny i innych świętych, począwszy od Matki Najświętszej, której tutaj oddaje się cześć, i za wstawiennictwem której prosi się o tyle potrzebnych łask - zaznaczył.

Na zakończenie podkreślił także wkład serca parafian w budowę Kościoła, który poprzez swoje sakramenty przyczynia się do duchowego wzrostu każdego wierzącego i odzwierciedla wielkie bogactwo ludu Bożego.

Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny została erygowana w 2000 roku decyzją kard. Franciszka Macharskiego. Jej tradycja sięga jednak XVII w. i czasów murowanej barokowej kaplicy, która na przełomie XIX i XX w. przeszła gruntowną rewitalizację.

Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. Mieczysław Działek. Dzięki jego staraniom, zarówno na polu duszpasterskim, jak i społecznym, mieszkańcy Witkowic mogą się cieszyć swoją świątynią.