Bóg chce świadków Ewangelii

mł, jf /archidiecezja krakowska

publikacja 15.06.2018 11:01

W kościele św. Marka abp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania 14 katechumenom pochodzącym z różnych krajów.

Bóg chce świadków Ewangelii - Bądźcie świadkami Kościoła jako Bożego ludu - prosił katechumenów abp Jędraszewski Joanna Adamik /archidiecezja krakowska

- Duch Święty wzywa do trwania, dobra i świętości; umacnia w rzeczywistości prawdy. Tą drogą idźcie, bogaci w dary, które za chwilę staną się waszym udziałem - apelował do nich metropolita krakowski.

Przypomniał on także zesłanie Ducha Świętego na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów i odwagę, z jaką Piotr głosił zmartwychwstałego Pana, spełniając misyjny nakaz Chrystusa. - Ta historia ciągle trwa, bo jest głęboko wpisana w samą rzeczywistość Kościoła, ludu Bożego, który - uwierzywszy w Jezusa Chrystusa - słucha Jego słowa, karmi się Jego Ciałem i Krwią i zmierza do domu Ojca pełnego miłosierdzia pod natchnieniem i mocą Ducha Świętego - mówił arcybiskup.

Przekonywał również, że skarb wiary przechowywany jest w glinianym naczyniu, dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować swoją wiarę i dzielić się nią z innymi. Potrzebna jest do tego pomoc Ducha Świętego, który sprawia, że życie każdego wierzącego staje się znakiem sprzeciwu dla świata i jest naznaczone jednoznacznością, do której wzywa Chrystus. - Bóg chce jednoznacznych świadków swojej Ewangelii. Pragnie, abyśmy jako chrześcijanie szli na cały świat z radosnym orędziem o wszystkich dobrach, które stają się udziałem tych, co w Chrystusa uwierzą i doświadczą tego, kim On jest - tłumaczył metropolita.

Przypomniał również katechumenom o misyjnym nakazie, który jest powinnością każdego chrześcijanina. - Modlimy się za was, drodzy siostry i bracia, abyście wierni Duchowi Świętemu, otrzymanemu w sakramencie bierzmowania, byli na miarę Chrystusowej Ewangelii, abyście byli świadkami Kościoła jako Bożego ludu - zaznaczył abp Jędraszewski.

Sakrament bierzmowania przyjęło 14 kandydatów z różnych krajów. Katechumenów do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowały siostry jadwiżanki wawelskie.