Małopolski Nobel przyznany

Monika Łącka Monika Łącka

dodane 15.10.2018 13:45

Ks. Mieczysław Puzewicz został drugim w historii laureatem Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II "Veritatis Splendor". Jej wysokość to 100 tys. dolarów.

Małopolski Nobel przyznany Ks. Mieczysław Puzewicz zapewnia, że całe swoje powołanie zawdzięcza Janowi Pawłowi II, a wypełnianie jego nauczania uważa za swój obowiązek Monika Łącka /Foto Gość

Kapituła nagrody doceniła fakt, iż ks. Mieczysław Puzewicz "Krzewi ideę solidarności i sprawiedliwości społecznej, a także naukę dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom".

Jak przekonuje Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, działalność księdza Mieczysława i jego praca doskonale korespondują z nauczaniem Jana Pawła II zawartym w encyklice Veritatis Splendor. Jest bowiem inicjatorem programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich.

– Przyznanie Nagrody Veritatis Splendor w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża ma dla nas w Małopolsce i w Krakowie szczególne znaczenie. To tu rozpoczęła się historia życia i posługi kapłańskiej naszego najwybitniejszego rodaka. Jan Paweł II zostawił po sobie w Małopolsce nie tylko wyraźne miejsca swojej obecności, ale przede wszystkim ogromne dziedzictwo wartości, na którym wychowało się całe pokolenie Polaków – mówi Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa.

W laudacji na cześć laureata zauważono także, iż ks. Mieczyslaw Puzewicz "rozumiejąc głębokie znaczenie słowa «Solidarność» wyciąga pomocną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: człowieczeństwo i elementarną godność".

Ks. Mieczysław Puzewicz mówi natomiast, iż ta nagroda nie jest tylko dla niego, ale należy się tysiącom osób, które pomagają innym. – Bez nich niczego bym nie zrobił – stwierdza.

Przyznaje też, że myślenia o tym, co jest w życiu ważne, uczył się… wspinając się w Tatrach na Orlą Perć oraz rozmyślając podczas spacerów dróżkami w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ks. Mieczysław Puzewicz urodził się 7 stycznia 1960 r. w Świelubiu. Od 1977 r. był zaangażowany w działalność podziemną, czego konsekwencją było aresztowanie w maju 1980 r. Na początku lat 80. XX w. był współorganizatorem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w Lublinie ("Siloe"). Od 2008 r. do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji – m.in. w przyjęcie 100 dzieci gruzińskich w Lublinie, wspieranie "lotnych szpitali", pomocy medycznej w ośrodkach dla uchodźców w Gruzji. Jest też mentorem w programach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji (Dolina Pankisi, Adżaria i Guria). Laureat to także inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii "Budujcie Cywilizację Miłości".

Ks. M. Puzewicz jest też organizatorem pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu (Białoruś), jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie. Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji "Dar życia" – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów. Od wielu lat pomaga również mieszkańcom Kuby.

Nagroda Veritatis Splendor (jej wysokość to 100 tys. dolarów) została ustanowiona w 2016 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego i jest przyznawana co dwa lata. U podstaw jej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Patronem Veritatis Splendor został Człowiek Dialogu – papież Jan Paweł II. Nagrodę ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Młodzieży 2016 - czyli spotkanie młodych z całego świata, które w 1985 roku zainicjował papież Polak.

Pierwszą laureatką została w 2016 r. siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy, która od 2012 r. prowadzi w tam szkołę dla ofiar wojny, głównie młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym przez nią znajdują opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie własnej godności.

Gala wręczenie nagrody ks. M. Puzewiczowi odbyła się w Teatrze im. Słowackiego.