Szkoła świeci przykładem

jg /materiał prasowy

publikacja 07.11.2018 10:11

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej przystąpiła w tym roku do IX edycji konkursu "Odblaskowa Szkoła".

Prowadzone w ostatnich dwóch miesiącach działania objęły swym zasięgiem nie tylko całą społeczność szkolną, ale również środowisko lokalne. W ramach konkursu podjęto wiele ciekawych i ważnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo: wszyscy uczniowie, wraz z oddziałem przedszkolnym, zostali wyposażeni w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe.

Uczniowie mieli także możliwość wykazania się w konkurach plastycznych oraz konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również aktywnością na innych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole odbyło się także kilka ciekawych imprez promujących ideę noszenia odblasków. "Odblaskowe ślubowanie pierwszoklasistów", spotkanie z policjantem (na którym rozdano nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach), "Marsz odblasków" w pobliżu szkoły wraz z transparentami, podczas którego uczniowie skandowali i zachęcali do noszenia odblasków.

Ponadto na gazetkach szkolnych i transparentach ukazały się liczne informacje na temat akcji. Promocja bezpieczeństwa została skierowana również do seniorów - uczniowie szkoły w godzinach wieczornych rozdali kilkadziesiąt elementów odblaskowych osobom starszym w pobliżu parafii. Do ciekawych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie należały także odblaskowe wycieczki klas I-IV.

Szkolnymi koordynatorami akcji były nauczycielki - Anna Mikłusiak i Agnieszka Klozyk.