Męski jubileusz chóralny

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 16.11.2018 09:47

Od 140 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Krakowski Chór Akademicki. Jubileusz działalności uczci koncertem galowym w Filharmonii Krakowskiej.

Męski jubileusz chóralny Śpiewacy KChA są wprawdzie młodzi, ale zespół działa od 140 lat Andrzej Janikowski

Uroczystości rozpoczną się rankiem 17 listopada złożeniem kwiatów na grobach zasłużonych dyrygentów zespołu. O godz. 10 rozpocznie się Msza św. w kolegiacie akademickiej św. Anny, w trakcie której chór będzie śpiewał części "Mszy »Gaude Mater Polonia«" Wacława Lachmana. Koncert galowy rozpocznie się zaś o godz. 17 w Filharmonii Krakowskiej. Juniorzy i seniorzy chóru w wieku od 19 do 92 lat wykonają m.in. utwory Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, Mikołaja Gomółki, Andrzeja Koszewskiego, Andrzeja Koszewskiego, Bolesława Wallek-Walewskiego, Jana Maklakiewicza. - Nie zabraknie także naszego hymnicznego "Hasła" kompozycji Felicjana Szopskiego - mówi Jan Ledwoń, prezes KChA UJ, student archeologii.

W trakcie koncertu członkostwem honorowym zespołu zostanie wyróżniony znany kompozytor, 92-letni prof. Juliusz Łuciuk, który śpiewał w czynnym składzie chóru pod koniec lat 40. ub. wieku.

Śpiewacy Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1878 r. występują w trakcie uroczystości uniwersyteckich, a także na koncertach w kraju i za granicą, wykonując utwory skomponowane od epoki średniowiecza i renesansu poczynając, aż po czasy współczesne. Ważną częścią tradycji zespołu są koncerty wykonywane przed papieżem Janem Pawłem II. Chórzyści po raz pierwszy zaśpiewali mu 22 czerwca 1983 r. w auli Collegium Maius UJ, w trakcie nadawania papieżowi doktoratu honoris causa uczelni. Potem, 29 sierpnia 1983 r., był koncert na dziedzińcu rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. "Czynicie rzecz piękną. Służycie pięknu. Jesteście wyrazicielem środowiska, które ma szczególne zasługi dla polskiej kultury. A do tych zasług globalnych naszej Almae Matris Iagellonicae dołączają się także i te szczególne zasługi chóru akademickiego" - powiedział wówczas Jan Paweł II.

Chórzyści najstarszego chóru akademickiego w Polsce, dyrygowanego obecnie przez Janusza Wierzgacza, pilnie strzegą męskiego charakteru zespołu. - Aczkolwiek od 2006 r. wraz z powstałym wówczas Chórem Żeńskim UJ współtworzymy Chór UJ "Camerata Jagellonica", to nie jesteśmy jakąś przystawką, sekcją męską chóru mieszanego! Współtworzymy go jako chór o własnej, dawnej tradycji, z której jesteśmy dumni - deklaruje prezes Ledwoń.

Męski jubileusz chóralny   Tak prezentował się Krakowski Chór Akademicki na dziedzińcu Collegum Maius UJ w 1978 r., gdy obchodzono 100-lecie zespołu Archiwum KChA UJ