Obrady Zarządu Fundacji Jana Pawła II w Rzymie

md /Biuro Prasowe AK

publikacja 06.02.2019 12:06

Abp Marek Jędraszewski uczestniczy w obradach Zarządu Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Tradycyjnie przewodniczącym tej powołanej przez papieża Polaka instytucji wspierającej Polaków na całym świecie jest każdorazowo aktualny pasterz Kościoła krakowskiego.

Członkowie fundacji modlili się przy grobie św. Jana Pawła II Członkowie fundacji modlili się przy grobie św. Jana Pawła II
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Raz do roku podejmowane są kluczowe decyzje w działalności fundacji. Jak podkreśla metropolita krakowski, jest ona "wielkim dziełem wspierającym inicjatywy, które służą pogłębieniu świadomości katolickiej, pogłębieniu historii, tradycji, teologii, filozofii, temu wszystkiemu, co dzisiaj jest tak bardzo ważne". - Jest to istotne zwłaszcza we współczesnej Europie, która chciałaby odcinać się od swoich chrześcijańskich korzeni - dodaje hierarcha.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 roku. Jest to organizacja kościelna, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba fundacji mieści się w Watykanie.

Głównymi zadaniami fundacji są: zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej, pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nienależących do Unii Europejskiej) studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, opieka nad pielgrzymami w Rzymie, zwłaszcza z Polski i Europy Wschodniej.

Fundacja prowadzi Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Dom Polski w Rzymie wraz ze znajdującym się tam muzeum oraz Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.