Kraków: wyróżniono młodych znawców liturgii

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 02.03.2019 16:32

W krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym odbył się dziś finał szóstej edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla uczniów szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalistów.

Kraków: wyróżniono młodych znawców liturgii Uczniowie szkół krakowskich: licealista Andrzej Wójtowicz (po lewej) oraz uczeń szkoły podstawowej Stanisław Szczawiński zdobyli pierwsze miejsca w konkursie Bogdan Gancarz /Foto Gość

Do Krakowa przyjechało 137 finalistów z 6 diecezji. W pierwszym etapie, który, odbył się jesienią ub. roku, wzięło udział 215 uczestników: 145 ze szkół średnich i 70 ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. - Większość z nich pochodziła z archidiecezji krakowskiej. Byli jednak także przedstawiciele diecezji bielsko-żywieckiej, legnickiej, rzeszowskiej i włocławskiej a także archidiecezji białostockiej - powiedział kleryk Szymon Kapłon, szefujący działającemu w seminarium Naukowemu Kołu Teologicznemu, od początku zajmujący się organizacją konkursu.

W organizację konkursu, w tym także w układanie pytań, byli zaangażowani członkowie Stowarzyszenia "Diakonia" Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Naukowym Kołem Teologicznym WSD AK. W tym roku zagadnienia konkursowe koncentrowały się na sakramencie chrztu świętego.

- Problem "bramy sakramentów", kluczowy dla świadomego celebrowania liturgii i osobistego przeżywania własnej wiary, należało omówić w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, Konstytucję o Liturgii Świętej, a także teksty papieża Benedykta XVI oraz ks. prof. Bogusława Nadolskiego - poinformował kl. S. Kapłon.

- Za każdym razem staramy się, by pytania, na które odpowiada się pisemnie, były problemowe. Pytania sprawdzają nie tylko wiedzę o danym pojęciu, lecz także o zastosowaniu jej w praktyce liturgicznej - wyjaśnił współorganizator przedsięwzięcia.

Po zmaganiach finałowych wyłoniono 16 laureatów konkursu w dwóch grupach wiekowych: starszej i młodszej. Czołowe miejsca zdobyli tym razem - w kategorii starszych: Andrzej Wójtowicz - 1 miejsce, Jakub Zastępa (ubiegłoroczny zdobywca 1. miejsca) - 2 miejsce, Gabriel Golenia 3 - miejsce, w kategorii młodszych zaś: Stanisław Szczawiński - 1 miejsce, Kacper Giera - 2 miejsce, Jan Jaśkowiec - 3 miejsce. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali tablety oraz czytniki e-booków, pozostałych nagrodzono książkami.

Siedemnastoletni Andrzej Wójtowicz pochodzi z parafii św. Klemensa w Wieliczce, jest uczniem II klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. - W konkursie startowałem po raz pierwszy. Biorę teraz udział w kursie ceremoniarzy parafialnych. Jednym z elementów tego kursu był m.in. udział w konkursie wiedzy liturgicznej - wspomniał zwycięzca.

Stanisław Szczawiński jest krakowianinem z parafii św. Szczepana, uczy się w VIII klasie 33. Szkoły Podstawowej. - W trakcie zmagań finałowych trzeba było m.in. określić prawdziwość lub fałszywość danego zdania, np. „Czy chrzest jest konieczny do zbawienia” - wspominał zwycięzca.

Wiktoria Majewska z parafii św. Jana Kantego w Krakowie, która w ub. roku zajęła II w miejsce w kategorii gimnazjalistów, tym razem znalazła się na miejscu VI. - Jednak w bardziej wymagającej kategorii uczestników starszych, uczących się w szkołach średnich - zaznaczyła laureatka.

Krakowianinem jest także zdobywca V miejsca w kategorii starszych - Jan Migduła z parafii Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego. - Podobnie jak koledzy startowałem w konkursie jako uczestnik kursu ceremoniarzy parafialnych. Nauka w klasie o profilu historycznym pomogła mi w rozszyfrowywaniu cytatów z łaciny - powiedział laureat.

Do zgromadzonych w auli seminaryjnej zwrócił się nowy rektor seminarium. - Dziękuję wam, że jesteśmy tu dzisiaj jako jedna rodzina Boża. Gratuluję nagrodzonym, ciesząc się jednak z obecności każdego uczestnika i uczestniczki finału konkursu. Zapraszamy na przyszłość. Może ktoś rozpozna tu swoje duchowe powołanie - powiedział ks. dr Andrzej Tarasiuk. Zwrócił się także do księży i świeckich katechetów sprawujących opiekę nad uczestnikami. - Dziękuję, że rozpalacie wśród ludzi młodych pasję do najpiękniejszego czynu, jakiego człowiek może dokonać na ziemi - oddawania chwały Bogu w trakcie liturgii - powiedział rektor.

Kraków: wyróżniono młodych znawców liturgii   Laureaci konkursu z kategorii szkół średnich Bogdan Gancarz /Foto Gość