Parafialny Zespół Caritas "Betania" w Myślenicach ma 25 lat

mł, jt, ds /archidiecezja krakowska

publikacja 23.03.2019 20:31

Mszy św. z tej okazji w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Parafialny Zespół Caritas "Betania" w Myślenicach ma 25 lat - Wszelkie dobre uczynki wobec ciała drugiego człowieka sprawiają, że w jego sercu pojawia się dobro - mówił do wolontariuszy metropolita. ks. Marcin Filar

Jak przekonywał w homilii, dzisiejsze święto jest okazją do uwielbienia Boga i dziękczynienia za ludzkie serca - te obdarowywane i obdarowujące oraz do wysławiania Boga za dobroć, która jest w ludziach i która jest odbiciem tej najwyższej, budzącej wzruszenie miłości miłosiernej Boga do nas. - Jest też świętem radości, że pośród nas jest Pan, który jest samą miłością, naszym największym skarbem i pragnieniem - mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup zwrócił również uwagę zebranych na ogrom dobra, które dzieje się w związku z działalnością Parafialnego Zespołu Caritas "Betania". - Wszelkie dobre uczynki wobec ciała drugiego człowieka sprawiają, że w jego sercu pojawia się dobro. Dzięki takiemu postępowaniu budujemy wokół siebie świat dobroci. Wspólnoty miłości, takie jak "Betania", są realizacją nauczania Jana Pawła II, który nawoływał do budowania cywilizacji miłości i wyobraźni miłosierdzia - podkreślał.

25-lecie Parafialnego Zespołu Caritas "Betania" wpisuje się w obchody 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Myślenickiej.

- Prośmy Boga za przyczyną Matki Najświętszej, abyśmy nieśli płomień miłosierdzia innym i budzili radość oraz wdzięczność wobec Boga i drugiego człowieka. Bo przecież chodzi o to, aby budując więzi miłości miłosiernej wokół siebie i wobec siebie nawzajem, ostatecznie głosić światu, że jest Bóg będący samą miłością, który pragnie, aby każdy z nas był pewien miłosierdzia - apelował abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski pobłogosławił także nowych wolontariuszy rozpoczynających posługę w "Betanii". Parafialny Zespół Caritas został też uhonorowany medalem "Bogaci w miłosierdzie", przyznawanym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Po Mszy w myślenickim Domu Katolickim odbyła się też m.in. projekcja filmu podsumowującego 25 lat działalności "Betanii".

Historia myślenickiej "Betanii" sięga 1994 r., gdy ówczesny wikariusz ks. Piotr Sulek założył Wspólnotę Braci i Sióstr Jezusa z Betanii. Jego staraniem wyremontowano także organistówkę (budynek przy ul. 3 Maja), nazwaną później "Betanią". Kapłan gromadził wokół siebie młodzież i osoby starsze, gotowych nieść bezinteresowną pomoc osobom chorym i ubogim. W 1992 r. zespół charytatywny liczył 16 osób. W kolejnym roku, w styczniu, rozpoczęło działalność Biuro Charytatywne, przyjmujące zgłoszenia o osobach potrzebujących wsparcia. Wydawano żywność, a w wyjątkowych sytuacjach udzielano także pomocy pieniężnej. 22 marca 1994 r. Zespół Charytatywny "Betania" przekształcił się w Parafialny Zespół Caritas "Betania".

Dziś, podobnie jak przed laty, "Betania" to wspólnota ludzi w każdym wieku. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla potrzebujących otwarte jest biuro charytatywne, odbywają się zbiórki żywności, wydawane są posiłki, można skorzystać z korepetycji. Zespół świadczy także pomoc poprzez wykup leków oraz wypożyczanie sprzętu medycznego, opiekuje się osobami głuchoniemymi, organizuje wakacyjny obóz dla osób niepełnosprawnych oraz wigilię dla samotnych. Co miesiąc wolontariusze i podopieczni gromadzą się też na wspólnej Eucharystii.