Historia w 30 sekund

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 16.04.2019 18:39

Za pomocą krótkich filmików uczniowie z Małopolski opowiedzieli o historii Polski. Dzisiaj w Krakowie rozstrzygnięto IV edycję konkursu "Patria Nostra".

Historia w 30 sekund Włada Jermołajewa (z lewej), Angelina Frankowska i Julia Korotina, zdobywczynie trzeciego miejsca za film o królowej Barbarze Radziwiłłównie, przyjechały z dalekiego Kazachstanu. Bogdan Gancarz /Foto Gość

Jego celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski oraz krzewienie patriotyzmu, a także budowanie wśród młodych Polaków poczucia wspólnoty. Gala konkursowa odbyła się w sali widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury. W małopolskiej edycji konkursu, który ma charakter ogólnopolski, wzięło udział 75 zespołów szkolnych. Obok Małopolan byli wśród nich także przedstawiciele młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych.

Trzyosobowe zespoły przygotowały pod okiem opiekunów 30-sekundowe filmy lub animacje komputerowe, dotyczące ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku.

Tym razem zwyciężyła grupa z Technikum nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach: Jakub Rojek, Kacper Lewek i Weronika Wilczkiewicz pod opieką Anny Belczyk, przedstawiając postać Stanisława Wyspiańskiego w 150. rocznicę jego urodzin.

Drugie miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie: Piotr Zając, Olaf Iskra i Artur Wilk pod opieką Janusza Paszka, prezentująca film o protestach robotniczych w Poznaniu w czerwcu 1956 r.

Trzecie miejsce przypadło grupie uczennic z Gimnazjum nr 23 im. Adolfa Januszkiewicza z miejscowości Ałmaty w Kazachstanie. Są to Angelina Frankowska, Julia Korotina i Włada Jermołajewa pod opieką Natalii Barcz. Zaprezentowały film fabularny o koronacji Barbary Radziwiłłówny. - Przedstawiłyśmy nie tylko koronację, lecz także silne uczucia bohaterów naszego filmu - miłość Barbary i króla Zygmunta Augusta, a także nienawiść królowej Bony Sforzy do swojej synowej. Przy okazji dobrze poznałyśmy ten okres historii Rzeczypospolitej - powiedziały Angelina, Julia i Włada. Po ukończeniu szkoły zamierzają studiować w Polsce.

Zwycięzcy I nagrody pojadą na wycieczkę do Brukseli. Przedstawiciele trzech zwycięskich zespołów otrzymali także szable honorowe. Obrzędu pasowania dokonał obecny zwierzchnik krakowskiego Bractwa Kurkowego, które było współfundatorem nagród, Król Kurkowy Zbigniew Wolfram "Niepodległy".

Wśród laureatów pozostałych 23 nagród były m.in. zespoły ze szkół w Nowym Targu, Jordanowie, Sierczy, Świątnikach Górnych, Wadowicach i Wróblowicach w archidiecezji krakowskiej.

Część prac konkursowych jest przedstawiana na telebimach reklamowych w kilku miastach Polski, także w Krakowie. Kilkaset prac wykonanych w trakcie dotychczasowych edycji konkursu jest dostępnych w internecie pod adresem: www.konkurs-patrianostra.pl.