Podziemna Droga Krzyżowa w Kopalni Soli "Wieliczka"

MD/Biuro Kopalni Soli

publikacja 19.04.2019 11:50

W wielkopiątkowy poranek wieliccy górnicy uczestniczyli w Podziemnej Drodze Krzyżowej. Blisko 100 osób przeszło pochylnią Barącza, rozważając kolejne stacje Męki Pańskiej.

Podziemna Droga Krzyżowa w Kopalni Soli "Wieliczka" Podziemna Golgota wiedzie wiernych od słonego jeziora w komorze Barącza do Kaplicy św. Kingi. Rafał Stachurski

Podziemnej Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. Wojciech Olszowski, proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Droga Krzyżowa w pochylni Erazma Barącza to dzieło wielickich górników rzeźbiarzy: Piotra Starowicza, Pawła Janowskiego i Jacka Talapki. Powstała w roku 2010. Rzeźbiona w solnej caliźnie tablica informuje: "Janowi Pawłowi II Wielkiemu w V rocznicę odejścia do Domu Ojca stacje Drogi Krzyżowej - Golgotę Wielickich Górników ofiarowują pracownicy Kopalni Soli Wieliczka".

W wyrzeźbione w lipowym drewnie stacje Męki Pańskiej górnicy wmontowali okruchy kamieni pochodzących z Golgoty. Ta wyjątkowa Droga Krzyżowa to część szlaku pielgrzymkowego "Szczęść Boże". Zanim powstała, pracownicy Kopalni Soli "Wieliczka" spotykali się na Gorzkich Żalach w kaplicy św. Krzyża.

Górnicy sami wybierają rozważania towarzyszące kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej. Podziemne nabożeństwo Męki Pańskiej z jednej strony jest odpowiedzią na potrzebę serca, z drugiej zaś wpisuje się w górniczą tradycję, silnie związaną z chrześcijańskimi wartościami. W wielickiej kopalni jest wiele krzyży - znaczą miejsca pracy oraz miejsca modlitwy, są w kaplicach i nadszybiach, podkreślają znaczenie górniczego trudu, podobnego do drogi na Golgotę.

Symboliczne znaczenie ma usytuowanie Drogi Krzyżowej w pochylni Barącza (90-101m). Prowadzący w górę wąski kopalniany chodnik nawiązuje do prawdziwej Golgoty, uczy pokory, pomaga skupić się na tym, co ma największą wartość. Od stacji do stacji uczestnicy podziemnego nabożeństwa zmierzają ku kaplicy św. Kingi. W tej najpiękniejszej spośród świątyń podziemnej Wieliczki modlą się przy solnym pomniku św. Jana Pawła II i śpiewają "Barkę".