Abp Jędraszewski: Działalność obrońców życia buduje cywilizację miłości

Monika Łącka Monika Łącka

publikacja 19.05.2019 23:19

Od Mszy św. rozpoczęły się obchody 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Później, podczas gali, nagrody odebrali zasłużeni działacze pro life.

Abp Jędraszewski: Działalność obrońców życia buduje cywilizację miłości Odbierając nagrodę "Przyjaciel Życia", prof. Wanda Półtawska apelowała m.in., by mężczyźni stali na straży życia i nie doprowadzali do sytuacji, gdy kobieta chce dokonać aborcji. Monika Łącka /Foto Gość

Obchody jubileuszu rozpoczęła Msza św. w kościele sióstr felicjanek, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W homilii zauważył, że każdy, kto został powołany do życia przez Boga, jest naszym bratem (siostrą), a my jesteśmy stróżami jego życia - od poczęcia do naturalnej śmierci.

- Tak jest wbrew propagandzie ludzi doskonale wykształconych, także w zagadnieniach genetyki, którzy wiedzą, kiedy zaczyna się człowiek, jednak wolą uciekać od tego, mówiąc, że to zlepek komórek, zygota. Nie chcą powiedzieć, że to już jest człowiek - mówił metropolita krakowski.

Co więcej - podkreślił - stojąc na straży życia bliźniego, mamy go kochać miłością ofiarną, która nawet naraża się wielkim tego świata.

- Przychodzi nam zmagać się o życie, będąc pośrodku cywilizacji śmierci, która na własne życzenie zmierza do zagłady. My więc mamy budować cywilizację miłości, życia, bo - jak pisze papież senior Benedykt XVI - "wszędzie tam, gdzie człowiek odstępuje od Boga, odstępuje też od człowieka". My odstąpić nie możemy - podkreślał arcybiskup, dodając, że cywilizacja śmierci neguje wartości małżeństwa i rodziny oraz próbuje sankcjonować prawem związki osób tej samej płci, które małżeństwem nie są. - To też w jakiejś formie cywilizacja śmierci, bo takie związki nie są z Boga. Bóg stworzył bowiem kobietę i mężczyznę, i błogosławił im na życie w miłości i płodności. Cywilizację miłości trzeba więc budować, pokazując swoim trudem i poświęceniem, czym są miłość i rodzina - tłumaczył metropolita.

Prosił też wszystkich należących do Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, by nie ustawali w swojej działalności, bo cywilizacja miłości, którą tworzą, jest zaczątkiem porządku, który swoją pełnię osiągnie w czasach ostatecznych.- Trwajcie w tym wielkim dziele, które od Boga pochodzi i do człowieka prowadzi - mówił.

Po Mszy w kinie "Kijów" odbyła się jubileuszowa gala, podczas której Wojciech Zięba, syn zmarłego przed rokiem inż. Antoniego Zięby i obecnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, podsumował 20 lat istnienia tej organizacji. Stowarzyszenie, które swoją siłę czerpie z modlitwy, działalnością edukacyjną i pomocą charytatywną znacząco wpłynęło na to, że w Polsce dokonywanych jest dziś o wiele mniej aborcji niż kilkadziesiąt, a nawet kilka lat temu.

- Przygotowaliśmy zdjęcia dzieci nienarodzonych, które obiegły świat. Zrealizowaliśmy 1700 wystaw, które były prezentowane w szkołach, parafiach, w polskim parlamencie, a nawet w Parlamencie Europejskim. Wydrukowaliśmy 17 mln ulotek, 150 tys. gazet, a artykułów w prasie nie sposób zliczyć. Audycji w radiu i telewizji mój ojciec nagrał ok. 500. Wydaliśmy też 10 tys. książek, a wśród materiałów edukacyjnych było do tej pory 485 tys. płyt CD z filmami pro life. Organizujemy również konkursy, konferencje, sympozja. Wysyłaliśmy w końcu imienne listy do polityków, dziennikarzy i tych, którzy mogą wpływać na stanowione prawo - wyliczał W. Zięba.

Z okazji jubileuszu stowarzyszenia przyznane zostały również nagrody "Przyjaciel Życia" oraz "Cichy Bohater". Odebrali je ci, którzy od lat każdego dnia starają się być pro life - zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

W pierwszej kategorii wyróżnieni zostali: prof. Wanda Półtawska (lekarka, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracownica Jana Pawła II), dr n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji "Pro Humana Vita", współzałożyciel Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii książek do wychowania do życia w rodzinie, które dzięki jej staraniom wprowadzono przed laty do polskich szkół) i Alicja Grześkowiak (prawnik i polityk, założycielka Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu i inicjatorka spotkania założycielskiego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia).

W drugiej kategorii nagrodę odebrali Anna i Zbigniew Kasprzykowie, rodzice trojga dzieci, w tym niepełnosprawnego Karola.