Potęga chóralnych psalmów

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 29.06.2019 14:19

12 chórów z Polski, Estonii, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii prezentuje swe umiejętności wokalne podczas odbywającego się po raz pierwszy Krakowskiego Festiwalu Sakralnej Muzyki Chóralnej "Cracovia Sacra".

Potęga chóralnych psalmów Słuchaczy ujmował m.in. śpiew chóru "Anton Foerster" ze słoweńskiej Lublany pod dyrekcją Damijany Božič-Močnik. Bogdan Gancarz /Foto Gość

To już trzeci międzynarodowy festiwal chóralny, obok Festiwalu Adwentowego i Festiwalu  "Cracovia Cantans", który odbywa się w Krakowie z inicjatywy niezmordowanego Macieja Przerwy.

- Kraków jest słynny ze swojej historii duchowej, wyrażającej się m.in. w religijnej muzyce chóralnej rozbrzmiewającej przez wieki aż do teraz w jego licznych świątyniach. Dlatego pomyśleliśmy, by kolejny z organizowanych przez nas festiwali chóralnych poświęcić wyłącznie muzyce sakralnej - powiedział M. Przerwa, dyrektor organizacyjny I Festiwalu „Cracovia Sacra”.

Dzisiaj w ewangelickiej świątyni św. Marcina  (ul. Grodzka 58) odbywają się przesłuchania w ramach konkursu festiwalowego. Śpiewały już chóry ze Słowenii, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji. Od godz. 16. do 17.30 w tej świątyni, dawnym kościele karmelitanek bosych, zaprezentują się kolejne zespoły z Łotwy i Polski.

Chóry ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Carmen Moreno z  Hiszpanii. Znaleźli się w jego składzie także inni wytrawni chórmistrzowie: Bernhard Gfrer z Austrii, Ałła Jastriebowa z Rosji. Richards Dubra z Łotwy i Paweł Łukaszewski z Polski.

- Podobnie jak w innych festiwalach tego samego organizatora,  w dzisiejszych wykonaniach ujmowało mnie szczególnie doskonałe sharmonizowanie i czystość głosów oraz duże zróżnicowanie repertuarowe. Chóralna potęga psalmów zabrzmiała w "Psalmie 32: Richte mich, Gott" Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego wykonanym przez chór "Anton Foerster" ze słoweńskiej Lublany i "Psalmie 70: Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy" Macieja Małeckiego w mistrzowskim wykonaniu krakowskiego chóru "Insieme" pod dyrekcją Moniki Bachowskiej  - powiedział Alojzy Baron, emerytowany historyk, archiwista, wieloletni śpiewak chórów krakowskich.

Dzisiaj wieczorem odbędą się również dwa koncerty festiwalowe: w kościele św. Katarzyny (godz. 19, ul. Augustiańska 7) oraz świętych Piotra i Pawła (21.15, ul. Grodzka 52 A)

Festiwal zakończy się w niedzielę 30 czerwca koncertem galowym w kościele św. Katarzyny (godz. 15) oraz wieczornym koncertem w pijarskim kościele Przemienienia Pańskiego (19.45, ul. Pijarska 2).

Wstęp na koncerty i przesłuchania festiwalowe jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej: www.cracoviasacra.com.