Świętowała policja małopolska

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 28.07.2019 13:39

Policjanci z Małopolski świętowali dziś na Wawelu setną rocznicę powstania swojej formacji. Modlili się w katedrze. Potem zaś dziękowano im na dziedzińcu obok świątyni.

Świętowała policja małopolska Na wzgórzu wawelskim zgromadziły się m.in. poczty sztandarowe małopolskich komend policji. Bogdan Gancarz /Foto Gość

W uroczystościach wzięli udział m.in. nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, komendant wojewódzki policji w Krakowie, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, minister Krzysztof Adamczyk i wicemarszałek Senatu Bogdan Pęk, policyjne poczty sztandarowe i reprezentanci funkcjonariuszy.

Mszy św. w intencji policjantów przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. - Do wydarzeń związanych z tworzeniem się na nowo Rzeczypospolitej Polskiej należy także utworzenie Policji Państwowej na mocy ustawy Sejmu z 24 lipca 1919 roku. Obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia, modląc się do Boga, najpierw w modlitwie dziękczynnej za utworzenie tej tak bardzo ważnej struktury życia państwowego sto lat temu i przywrócenie jej pierwotnej godności w ostatnich dziesięcioleciach. Prosimy jednocześnie o Boże błogosławieństwo za tych wszystkich, którzy swoją służbą, swoim poświęceniem, dają nam wszystkim tak ważne poczucie bezpieczeństwa - powiedział metropolita krakowski.

Przypomniał treść przysięgi policjantów umieszczoną w aneksie do ustawy z 1919 roku. - W tej to rocie zostały nakreślone bardzo wyraźnie odniesienia każdego funkcjonariusza Policji Państwowej do państwa polskiego, które wtedy rodziło się w wielkich bólach i pośrodku ciągle jeszcze wielkich niebezpieczeństw. Chodziło o dobro wspólne, o troskę o państwo polskie. Ta rota zaczynała się zaś i kończyła odwołaniem do Boga - dodał abp Jędraszewski.

Po nabożeństwie na dziedzińcu zewnętrznym Zamku Królewskiego odbyła się uroczystość, w trakcie której małopolskich policjantów uhonorowano odznaczeniami państwowymi, awansami służbowymi oraz tytułami honorowymi.