Tyniec. Konserwacja dla każdego

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 31.07.2019 11:01

Choć opactwo w Tyńcu już 11 lat temu, po kilkudziesięciu latach prac, zostało w pełni podniesione z ruin, wciąż trwają tu prace konserwatorskie. Z tajnikami działań konserwatorów można się było zapoznać w trakcie specjalnych pokazów.

Tyniec. Konserwacja dla każdego Konserwatorka Joanna Szwedo opowiadała o złoconej przez siebie figurze św. Józefa z kościoła w dolnośląskiej Lubawce-Podlesiu. Bogdan Gancarz /Foto Gość

Zorganizowano je we wtorek 30 lipca. - To symboliczna data. 80 lat temu benedyktyni powrócili bowiem po 123 latach do zrujnowanego klasztoru i przez długie lata pracowali na rzecz jego odnowy. Obecnie klasztor powrócił do swojej dawnej świetności, ale utrzymanie cennej, zabytkowej struktury tego miejsca wymaga ciągłych prac konserwatorskich - poinformowała Marta Sztwiertnia z benedyktyńskiej Fundacji "Chronić Dobro", która zorganizowała pokazy "Tajniki konserwacji dla każdego".

W klasztornej sali "Petrus" goście mogli zobaczyć w akcji konserwatorów z zespołu Veritas Arte, pracujących na co dzień w opactwie tynieckim. Tajniki konserwacji pokazywały konserwatorki Joanna Szwedo, Martyna Morzywołek i Izabela Wójcik. - Obecnie uzupełniam warstwę malarską w rzeźbie św. Katarzyny. Jest ona częścią większego zespołu rzeźb w ołtarzu kościoła w miejscowości Lubawka-Podlesie. Koleżanka Joanna uzupełnia z kolei złocenia w figurze św. Józefa z tego samego ołtarza. Planujemy, że w sierpniu zaczniemy te rzeźby montować już na miejscu - powiedziała I. Wójcik, która brała udział w pracach przy konserwacji rzeźb z opactwa tynieckiego.

- Prace renowacyjne i konserwatorskie wciąż trwają. Majstersztykiem była zaś m.in. konserwacja przed kilkoma laty XVII- i XVIII-wiecznych rzeźb z drewna lipowego, które się dosłownie rozsypywały. W ubiegłym roku konserwowaliśmy z kolei ołtarz główny, teraz zajmujemy się ołtarzem w kaplicy św. Scholastyki. W przyszłym roku czekają nas prace przy konserwacji lewej części kościoła tynieckiego, m.in. ołtarza św. Benedykta - wyliczał Marcin Ciba, szef zespołu Veritas Arte, od 7 lat kierujący pracami konserwatorskimi w opactwie.

Tynieckim konserwatorom od 21 lipca do 3 sierpnia pomaga w pracach grupa młodych wolontariuszy z kilku krajów europejskich, m.in. Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii i Rosji. - Co ciekawe, w tej grupie chyba tylko jedna osoba zajmuje się na co dzień konserwacją. Inni zaś interesują się po prostu głębiej problematyką dziedzictwa kulturowego i jego ochrony - powiedział M. Ciba.

Wolontariusze opowiadali wczoraj w Tyńcu o dziedzictwie kulturowym ich krajów oraz o tym, co robią w ramach turnusu wolontariuszy. Jedną z jego uczestniczek jest m.in. Angelina Bakajewa z Moskwy, absolwentka politologii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. - Mam szerokie zainteresowania. Prace przy restauracji rzeźb dały mi możność bliskiego zetknięcia się z historią. Może przyda mi się to w przyszłości w pracy zawodowej - powiedziała.

Wśród wolontariuszek z Polski była z kolei Olga Rudzińska. Ukończyła studia z dziedziny zarządzania informacją. Obecnie studiuje jeszcze problem relacji międzykulturowych. - Tutaj czyściłam m.in. dwie rzeźby XVIII-wieczne i schody przy ołtarzu głównym To spotkanie wolontariuszy wydało mi się świetną okazją do poznania w praktyce reprezentantów różnych kultur. Od dawna interesuję się także historią sztuki i architekturą. Może to wszystko przekuje się w profesjonalne zajmowanie się coraz popularniejszą obecnie turystyką związaną z poznawaniem dziedzictwa kulturowego - zastanawiała się.

Uczestnicy spotkania mogli zabrać ze sobą bogato ilustrowaną fotografiami z prac w Tyńcu broszurę Katarzyny Zarzyckiej "ABC o konserwacji", wydaną przez Fundację "Chronić Dobro".

- W jubileuszowym roku 80. rocznicy powrotu benedyktynów do Tyńca organizujemy cykl bezpłatnych warsztatów rodzinnych poświęconych sztuce konserwacji i ochronie dziedzictwa kulturowego. Kolejne odsłony cyklu "Patrz uważnie", prowadzone przez Barbarę Łepkowską, będą się rozpoczynały 11 sierpnia, 8 września i 20 października o godz. 15. O tej samej godzinie 18 sierpnia, 15 września i 13 października z sekretami konserwacji będzie zapoznawała chętnych Barbara Wójcik - poinformowała M. Sztwiertnia.

Na warsztaty można się zapisywać pod adresem elektronicznym: edukacja@benedyktyni.com.