Pamięć i ostrzeżenie

Magdalena Dobrzyniak

|

Gość Krakowski 36/2019

publikacja 05.09.2019 00:00

W katedrze na Wawelu, w miejscach bitew kampanii wrześniowej i w wielu parafiach archidiecezji wierni modlili się 1 września o pokój na świecie i wieczny odpoczynek dla ofiar II wojny światowej.

▲	W uroczystościach wzięli udział reprezentanci służb mundurowych. ▲ W uroczystościach wzięli udział reprezentanci służb mundurowych.
Monika Łącka /Foto Gość

Mszy św. w katedrze wawelskiej przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Hierarcha przywołał m.in. słowa wypowiedziane po polsku w Wieluniu przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Stein- meiera: „Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie”.

– Mając poczucie obowiązku, że trzeba pamiętać o tym, co zaczęło się 80 lat temu, musimy w duchu Ewangelii wykraczać poza to, co było, i budować na tej pamięci i odpowiedzialności naszą dobrą przyszłość – podkreślał metropolita krakowski. – Pamięć o przeszłości wzywa nas do tego, by głośno mówić „nie” wszelkim przejawom dyskryminacji ludzi i społeczności, które są słabsze, stanowiące mniejszość, prześladowane lub traktowane z obojętnością – mówił w Wysokiej k. Jordanowa bp Damian Muskus OFM.

W Eucharystii, której przewodniczył, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, kombatanci, służby mundurowe i żołnierze. Obecny był syn gen. Stanisława Maczka – prof. Andrzej Maczek. Zdaniem krakowskiego biskupa pomocniczego, nad darem pokoju trzeba czuwać, by go nie zaprzepaścić. Jak mówił, życie i śmierć znanych i bezimiennych ofiar II wojny światowej są ostrzeżeniem, co się dzieje, gdy „język dialogu zostanie zastąpiony językiem przemocy”.