To była jego misja

Monika Łącka

|

Gość Krakowski 45/2019

dodane 07.11.2019 00:00

Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach odszedł we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Kierowane przez kapłana muzeum tylko w ubiegłym roku odwiedziło prawie 226 tys. osób z kraju i zagranicy. Kierowane przez kapłana muzeum tylko w ubiegłym roku odwiedziło prawie 226 tys. osób z kraju i zagranicy.
DomJP2.pl

W muzeum pracował od 2013 r. jako zastępca dyrektora ds. organizacyjnych. 1 września 2015 r. został jego dyrektorem, zastępując na tym stanowisku ks. Dariusza Rasia, proboszcza bazyliki Mariackiej w Krakowie. W kolejnych latach, maksymalnie zaangażowany w powierzone mu zadanie, udowodnił, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Przygotowywał kolejne wydarzenia związane z upamiętnianiem postaci św. Jana Pawła II i przekazywaniem jego duchowego testamentu kolejnym pokoleniom, a dzięki jego staraniom do muzeum trafiły unikatowe eksponaty: pistolet Alego Agcy, makularz kard. Karola Wojtyły czy akt potwierdzający jego wybór na Stolicę Piotrową.

Mimo ciężkiej choroby do ostatniej chwili pracował nad przygotowaniem muzeum do obchodów 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego.

Jacek Pietruszka urodził się w 1967 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Zanim trafił do muzeum, pracował m.in. w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach, w parafii katedralnej na Wawelu (współpracując z Muzeum Katedralnym i Archiwum Kapituły Metropolitalnej) i w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Ukończył też międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa, zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Politechnikę Krakowską. 1 czerwca 2019 r. został powołany na kolejną, 5-letnią kadencję dyrektora papieskiego muzeum w Wadowicach.

Szerszy tekst, w którym ks. Jacka Pietruszkę wspominać będą jego przyjaciele i współpracownicy, opublikujemy za tydzień.