Libiąż. Św. Barbara patronką miasta

bg /BP AK

dodane 30.11.2019 10:12

Patronką górniczego miasta w Małopolsce została św. Barbara. Decyzję Stolicy Apostolskiej w tej sprawie przekazał libiążanom abp Marek Jędraszewski.

Libiąż. Św. Barbara patronką miasta Św. Barbara patronuje tradycyjnie górnikom. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Uroczystość ogłoszenia treści dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyła się 29 listopada w Libiąskim Centrum Kultury.

 - Dwie rzeczywistości - modlitwy i pracy - w sposób niewiarygodnie głęboki wiąże ze sobą w Libiążu postać św. Barbary. Dwie wieże kościelne mówią o modlitwie, a dwie kopalniane wskazują, że tu z powierzchni ziemi w jej głąb zmierzają od wielu dziesięcioleci kolejne pokolenia górników, którzy pracują głęboko pod ziemią, wykuwając swój los i los swoich najbliższych. Z tej głębi ziemi, z głębi materialnego świata, unosi się ich modlitwa za przyczyną św. Barbary - mówił metropolita krakowski podczas uroczystości ustanowienia św. Barbary patronującej tradycyjnie górnikom patronką miasta Libiąża.

Arcybiskup przypomniał, że św. Barbara żyła w czasach męczenników i sama ok. 305 r. oddała życie za Jezusa. W ikonografii jest przedstawiana na tle zamku z trzema oknami, w którym była więziona, w dłoni trzymając Hostię i kielich. - Jest ona patronką ciągle aktualną, żywą i drogą naszym sercom, umysłom - zauważył. To powód do radości, że dla mieszkańców Libiąża ustanowienie św. Barbary patronką miasta jest czymś naturalnym. Należy wracać do swych chrześcijańskich korzeni, aby życie było przeniknięte wiarą, nadzieją i miłością do Boga i człowieka.

- Niech św. Barbara będzie patronką waszą, waszych serc i umysłów, a także tych czterech wież. Niech sprawia, że benedyktyńskie powiedzenie "ora et labora" będzie każdego dnia nabierało coraz to piękniejszych treści - powiedział metropolita krakowski.

Po zakończeniu uroczystości w LCK zebrani udali się w procesji do kościoła św. Barbary, gdzie metropolita poświęcił płaskorzeźbę patronki miasta. Odmówiono także Litanię do św. Barbary o pomyślność dla mieszkańców, górników oraz ich rodzin i za zmarłych tragicznie pracowników kopalni.

Libiąż jest miastem w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Prawa miejskie uzyskał w 1969 roku. Od 1907 r. na terenach wchodzących obecnie w jego skład działa Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina", która zatrudnia ok. 2 tys. pracowników, eksploatujących największe złoża węgla na terenie Polski. Przedsiębiorstwo to wraz z kopalnią dolomitu "Libiąż" oraz innymi zakładami decyduje o przemysłowym charakterze miasta.