Oazy świętości

Bogdan Gancarz

|

Gość Krakowski 49/2019

publikacja 05.12.2019 00:00

Ekologia, dbanie o wszelkie stworzenie nie jest wyłączną domeną „lewaków” wszelkiej maści. 40 lat temu papież Jan Paweł II ogłosił patronem ekologów św. Franciszka z Asyżu. Centrum polskiego chrześcijańskiego ruchu ekologicznego jest Kraków.

Ojciec Jaromi tłumaczy istotne kwestie w swojej najnowszej książce „Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności”. Ojciec Jaromi tłumaczy istotne kwestie w swojej najnowszej książce „Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności”.
Bogdan Gancarz /Foto Gość

Papież, ogłaszając 29 listopada 1979 r. św. Franciszka patronem ekologów, stwierdził, że słusznie zalicza się go „między tych świętych i sławnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jak do cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on głęboko odczuł w szczególny sposób wszystkie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym duchem wyśpiewał ową najpiękniejszą »Pieśń stworzenia«”. Odpowiedzią krakowskich franciszkanów na papieską decyzję było powołanie w 1981 r. Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Jednym z jego współzałożycieli był bł. br. Zbigniew Strzałkowski, męczennik z Peru.

Kardynał Franciszek Macharski, wspierający mocno ruch, pragnął, by powstające w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Legnicy kolejne kręgi REFA „stały się oazami miłości, dobroci, pokoju, a nade wszystko świętości”. Ruch tworzą m.in. studenci, absolwenci różnych uczelni, nauczyciele, profesorowie, przyrodnicy zafascynowani tematyką ekologiczną w ujęciu integralnym, czyli uwzględniającym także etyczny i religijny wymiar ekologii. Pojęcie ekologii integralnej zostało użyte w 2015 r. w encyklice papieża Franciszka Laudato si’. „Celem jest równowaga wewnętrzna (ze sobą), solidarna (z innymi ludźmi), naturalna (z istotami żywymi) i duchowa (z Bogiem)” – przypomina przesłanie encykliki o. dr Stanisław Jaromi, krakowski franciszkanin, filozof, teolog, przewodniczący REFA, w swojej najnowszej książce „Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności”. – Nasze małe odpowiedzi na wielkie ekologiczne problemy współczesności najlapidarniej określiliśmy w liście wysłanym w 2016 r. do papieża Franciszka w podzięce za encyklikę Laudato si’ – przypomniał o. Jaromi.

„Misję REFA dobrze wyrażają słowa: »Być katolikiem wśród ekologów i ekologiem wśród katolików«. W ostatnich latach realizowaliśmy m.in. projekt chrześcijańskiej edukacji ekologicznej »Czyńcie sobie ziemię kochaną«, »Ogrody św. Franciszka« – wsparcie dla ochrony przyrody łączonej z centrami rozwoju duchowego oraz wsparcie dla oszczędności i promocji ekologicznych źródeł energii w Kościele. Prowadzimy portal chrześcijańskich ekologów »Święto Stworzenia«, gdzie popularyzujemy społeczne nauczanie Kościoła w kwestii ekologicznej” – napisali w liście. – Prowadzimy też m.in. szkołę liderów ekologii integralnej REFA, mającej dotrzeć do osób, które zajmują się tematem zrównoważonego rozwoju w swoich środowiskach lokalnych. Chcemy je wspierać w ukazywaniu chrześcijańskiego postrzegania ekologii – mówi Emilia Ślimko, członek zarządu REFA, z wykształcenia psycholog i antropolog kultury.

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, zadeklarował, że w przyszłym roku samorząd województwa, który realizuje program na rzecz ochrony środowiska „Eko-Małopolska”, będzie współfinansował budowę „Ogrodów św. Franciszka”. Duchowym elementem działalności REFA jest organizowany corocznie od 15 września do 15 października „Czas dla Stworzenia” – cykl nabożeństw i spotkań modlitewnych. Towarzyszy on obchodom ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.