Światło, które daje moc

Magdalena Dobrzyniak

dodane 03.12.2019 10:40

Już po raz 29. na polskich stołach wigilijnych zapłonie Betlejemskie Światło Pokoju. Msza św. pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa OFM, podczas której polscy harcerze odbiorą światło, odbędzie się 15 grudnia w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Światło, które daje moc Betlejemskie Światło Pokoju trafi do Polski po raz 29. Karolina Piotrowska

Eucharystia zakończy Betlejemski Zlot, w którym uczestniczyć będą prawie 4 tys. osób.

Związek Harcerstwa Polskiego, jako jedyna polska organizacja harcerska należąca do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), uczestniczy w przekazywaniu i roznoszeniu światła od 1991 roku. Harcerki i harcerze ZHP co roku dzielą się betlejemskim ogniem, aby zapłonął na wigilijnych stołach tysięcy Polek i Polaków.

Takim darem skauci z całej Europy należący do WOSM, a wśród nich harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, pragną podzielić się ze wszystkimi. - Niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną o Bożym Narodzeniu i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Harcerki i harcerze chcą, aby światło dotarło do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć - wyjaśnia rzecznik ZHP hm. Martyna Kowacka.

Od niedzieli 15 grudnia światło roznoszone będzie w całej Polsce. Na stronie BŚP powstaje wielka internetowa mapa światła , na której zobaczyć można, gdzie odbywa się przekazanie oraz gdzie można przyjść, aby zapalić swoją świecę.

Betlejemskie Światło Pokoju, które roznoszone jest przez harcerki i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, oraz świeca Caritas, symbol Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to nieodłączne elementy Wigilii w Polsce. Płomień, który jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju, oraz świeca, która daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z potrzebujących rodzin - to akcje, które "dają moc".

Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazują Betlejemskie Światło Pokoju od 29 lat. Od 26 lat, czyli od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, światło przekazywane jest na świecy Caritas.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. Sztafeta światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym ogień. - Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy. Podzielone światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie - podkreśla hm. Kowacka.