Joanna Sadzik ponownie prezesem Stowarzyszenia "Wiosna"

publikacja 18.12.2019 16:31

Podczas walnego zgromadzenia rezygnację z funkcji prezesa z powodów osobistych złożyła Anna Wilczyńska.

Joanna Sadzik ponownie prezesem Stowarzyszenia "Wiosna" Joanna Sadzik. Sabina Labe

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Wiosna", które odbyło się 16 grudnia, było okazją do podsumowania tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki i Weekendu Cudów. To wielkie przedsięwzięcie połączyło ponad 600 tys. osób - pracowników "Wiosny", wolontariuszy, darczyńców, partnerów akcji oraz rodzin w potrzebie. Pomoc o łącznej wartości 45 860 684 zł dotarła do 14 562 rodzin.

Podjęte zostały również ważne decyzje dotyczące stowarzyszenia. Anna Wilczyńska, od czerwca prezes "Wiosny", w związku z tym, że spodziewa się trzeciego dziecka, zakończyła pracę w zarządzie stowarzyszenia.

Anna Korzycka, od czerwca wiceprezes, w związku ze zrealizowaniem strategicznych zadań i zobowiązań, również podjęła decyzję o zakończeniu pracy w zarządzie stowarzyszenia.

Zarówno Anna Wilczyńska, jak i Anna Korzycka pozostają członkami stowarzyszenia i chcą angażować się w jego prace.

Zgodnie z rekomendacją Anny Wilczyńskiej na prezesa "Wiosny" wybrano Joannę Sadzik, która do 16 grudnia była wiceprezesem zarządu. Do zarządu dołączyli także dyrektorzy kluczowych działów: Agnieszka Grzechnik (dyrektor działu Szlachetnej Paczki i programów społecznych), Konrad Kruczkowski (dyrektor działu komunikacji i relacji z klientem) oraz Sebastian Widlak (dyrektor działu IT).

Piątą osobą tworzącą zarząd jest Dominika Langer-Gniłka, dyrektor działu współpracy z firmami i rozwoju.

Dołączenie do zarządu kolejnych osób jest kontynuacją realizowanego od czerwca procesu unowocześniania struktur zarządzania stowarzyszeniem.