Kraków. Nie żyje prof. Stanisław Juchnowicz

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

publikacja 06.02.2020 11:43

Zmarły w 97. roku życia Honorowy Obywatel Miasta Krakowa był architektem urbanistą, współautorem planu urbanistycznego Nowej Huty.

Kraków. Nie żyje prof. Stanisław Juchnowicz Tytułem do urbanistycznej chwały prof. Juchnowicza był jego udział w projektowaniu kolejnych osiedli Nowej Huty Grzegorz Kozakiewicz

Informację o jego śmierci, która nastąpiła 31 stycznia, podano dopiero po kilku dniach. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 11 lutego na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Poprzedzi go Msza św. odprawiona o godz. 11 w kolegiacie akademickiej św. Anny.

Stanisław Juchnowicz urodził się 10 czerwca 1923 r. w Lidzie, w województwie nowogródzkim. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Studiował architekturę m.in. w Akademii Górniczej w Krakowie i na Politechnice Gdańskiej. W 1950 r. związał się na stałe z Krakowem, stając się członkiem zespołu projektantów Nowej Huty. Projektował kolejne osiedla i sprawował nadzór budowlany. Nowohuckie prace projektowe stały się tytułem do urbanistycznej chwały Juchnowicza. Współtworzyły bowiem koncepcję miasta-ogrodu, jakim stała się przestrzeń Nowej Huty. "Za najbardziej udane uważam osiedle B2 na około 6.000 mieszkań, które mimo zastosowania w znacznym procencie budynków typowych stwarza dobre warunki życia dla mieszkańców. Było to pierwsze osiedle projektowane przeze mnie w Nowej Hucie przed nasileniem presji w kierunku symetrii i monumentalności" - wspominał profesor. Tym terenem interesował się urbanistycznie do końca życia. W drugiej połowie lat 90. ub. wieku opracował wraz z zespołem studium zagospodarowania przestrzennego Kraków-Wschód, które stało się podstawą projektów rewitalizacji Nowej Huty.

W 1954 r. Juchnowicz rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej. Doszedł tam do stanowiska profesora, dziekana Wydziału Architektury i dyrektora założonego przez siebie Instytutu Projektowania Miast i Regionów.

W latach 1973-1991 r. pracował w Nigerii, organizując tam m.in. Wydział Urbanistyki uniwersytetu w Zarii oraz projektując miasta. Wykorzystał tam m.in. swoje doświadczenie z okresu pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdy studiował układ przestrzenny tamtejszych miast.

W listopadzie 2013 r. został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. "Mam przywilej być mieszkańcem Krakowa ponad 60 lat. Mimo licznych podróży zawsze tu powracałem. Udało mi się doznać wspaniałego uczucia trudu i radości budowania miasta" - mówił wówczas prof. Juchnowicz.