Bp Jan Szkodoń: Przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą

mł /BP Archidiecezji Krakowskiej

publikacja 09.02.2020 20:00

Oświadczenie biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej wydane w związku z zapowiadaną na 10 lutego publikacją "Gazety Wyborczej".

Bp Jan Szkodoń: Przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą Bp Jan Szkodoń. BP Archidiecezji Krakowskiej

"W obliczu zapowiadanych doniesień medialnych na temat mojej osoby, pragnę przekazać, że zostałem przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce poinformowany o wszczęciu wobec mnie postępowania, które jest przewidziane prawem kanonicznym, oraz że zostały podjęte czynności i decyzje wynikające z norm wewnątrzkościelnych dotyczących biskupa.

Ponieważ przedmiotem postępowań ma być w pierwszej kolejności ustalenie prawdy w zakresie oskarżeń mnie dotyczących, nie mogę udzielać żadnych informacji w tej sprawie.

Stanowczo oświadczam, że przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą oraz że godzą w moje dobre imię, którego zamierzam bronić. Do czasu wyjaśnienia sprawy, nie będę podejmował żadnej pracy duszpasterskiej.

Proszę o modlitwę w intencji Kościoła oraz o szybkie poznanie pełnej prawdy.

Bp Jan Szkodoń"