Uniwersytet Jagielloński zawiesił zajęcia

bg

publikacja 11.03.2020 10:17

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 rektor UJ prof. Wojciech Nowak podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu zajęć na uczelni. Minister Jarosław Gowin zdecydował dziś o zawieszeniu do 25 marca zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce.

Uniwersytet Jagielloński zawiesił zajęcia W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzono wiele obostrzeń w funkcjonowaniu uczelni. Miłosz Kluba /Foto Gość

Na uniwersytecie zostały odwołane wykłady dla studentów i doktorantów. Zalecono jednak, by udostępniano je w formie elektronicznej. Odwołano także zajęcia wychowania fizycznego oraz wszelkie konferencje oraz inne wydarzenia organizowane przez uczelnię. Wstrzymano także wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów. Nieczynne dla zwiedzających będą także do odwołania Muzeum UJ, Muzeum Farmacji i Ogród Botaniczny. Wprowadzono także obostrzenia w akademikach. Wstrzymano kwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz zakazano odwiedzin gości z zewnątrz. W razie potrzeby dla pracowników istnieje możność pracy zdalnej.

Dzisiaj zajęcia odwołała do 24 marca Akademia Górniczo-Hutnicza. Wykłady będą "wygaszane" od godz. 12.  Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin nakazał dziś zawieszenie zajęć dydaktycznych na wszystkich uczelniach w Polsce. W innych uczelniach krakowskich  wprowadzono podobne ograniczenia, m.in. odwołuje się wyjazdy zagraniczne oraz przenoszone są na inny termin imprezy uczelniane.