Kierowcy mogą już zjechać z autostrady w Podłężu

mk

publikacja 22.06.2020 22:33

Węzeł Niepołomice na autostradzie A4 został ukończony. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek 22 czerwca.

Kierowcy mogą już zjechać z autostrady w Podłężu Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło się w poniedziałek 22 czerwca. GDDKiA

Jak informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz budowy samego węzła, prace w Podłężu obejmowały przełożenie koryta rzeki Podłężanki i uregulowanie koryta potoku Zakrzowianka.

Przebudowana została sieć uzbrojenia kolidującego z inwestycją: sieci wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia i wzmocnione istniejące podłoże gruntowe. Powstały sieć oświetlenia węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady i ekrany akustyczne.

- Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości bezpośrednio przylegających do autostrady, ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami zabudowy i ludności. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice, a dalej - Gdów, Biskupice, Dobczyce oraz Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki klasy 0 (Kopalnia Soli), w Niepołomicach jest zamek królewski, a nieopodal - Puszcza Niepołomicka - wylicza I. Mikrut.

Dodaje, że w Niepołomicach mieści się także duża i ciągle rozwijająca się strefa ekonomiczna. Jak podaje, codziennie dojeżdża tam 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Obecnie pracuje w niej ok 4,5 tys. osób. Szacuje się, że docelowo będzie to 8 tys. zatrudnionych.

Budowa węzła Niepołomice ma ograniczyć ruch tranzytowy ze zjazdu w Targowisku do strefy ekonomicznej. Samochody jadące tą trasą (DK75) przejeżdżają przez Puszczę Niepołomicką (obszar Natura 2000).

Umowa na budowę węzła Niepołomice podpisana została we wrześniu 2018 roku. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami wojewódzkim i gminnym. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł - z budżetów samorządów.