Znamy laureatów konkursu "Błogosławieni Miłosierni"

Magdalena Dobrzyniak

publikacja 15.11.2020 14:10

Werdykt kapituły został ogłoszony w ramach obchodów Światowego Dnia Ubogich.

Znamy laureatów konkursu "Błogosławieni Miłosierni" Potrzebujący otrzymali Paczki w Starym Mieście, które rozdawały siostry duchaczki. FB Siostry Kanoniczki Ducha Św.

Celem tej inicjatywy jest promocja działalności charytatywnej oraz działań pomocowych podejmowanych w archidiecezji krakowskiej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: "Parafialny Zespół Charytatywny" oraz "Organizacja kościelna działająca na rzecz pomocy potrzebującym". Do planowanej trzeciej kategorii "Młodzieżowe Koło Charytatywne" nie nadesłano żadnego wniosku.

W kategorii Parafialny Zespół Charytatywny, spośród nadesłanych wniosków konkursowych, kapituła wyłoniła trzech laureatów. 

Pierwsze miejsce przypadło grupie charytatywnej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie. Została ona wyróżniona za rozmach i różnorodność prowadzonych działań pomocowych oraz za zaangażowanie wolontariuszy z parafii. "Grupa charytatywna wychodzi naprzeciw potrzebom parafian szczególnie we wsparciu dla osób i rodzin z niepełnosprawnościami, opieką domową osób starszych, chorych i samotnych. Wolontariusze otwarci są na potrzeby osoby lub rodziny, która prosi o pomoc, również spoza parafii" - głosi werdykt kapituły konkursu.

Drugie miejsce zajął Parafialny Zespół Caritas "Betania” w Myślenicach. Według przyznających nagrodę, działalność grupy obejmuje wiele osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Jej członkowie udzielają pomocy doraźnej, organizują wyjazdy wakacyjne dla osób niepełnosprawnych czy rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. "Ponadto zespół prowadzi kuchnię albertyńską, zbiórkę żywności, organizuje dla swoich podopiecznych spotkania świąteczne wraz z poczęstunkiem i paczką świąteczną" - czytamy w uzasadnieniu jury.

Trzecie miejsce przyznano Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu przy parafii św. Wojciecha w Krakowie. Działa on od ponad 30 lat. "Ma piękną i długą historię swoich dokonań w ramach prowadzonych działań pomocowych. Wolontariusze z oddaniem i sercem służą drugiemu człowiekowi w potrzebie, pomagają w codziennych sprawach życiowych, organizują spotkania świąteczne, paczki z żywnością lub odzieżą" - podkreślają organizatorzy konkursu.

W kategorii Organizacja działająca na rzecz pomocy dla potrzebujących,  spośród nadesłanych wniosków konkursowych, kapituła wyłoniła trzech laureatów.

Pierwsze miejsce zajęło prowadzone przez braci kapucynów Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Organizacja pomaga osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, wspiera je w wyjściu z kryzysu bezdomności w ramach integracji społecznej, zawodowej czy mieszkaniowej. Dzieło św. Ojca Pio skupia wielu wolontariuszy, którzy włączają się w niesienie pomocy potrzebującym i pomagają im odzyskać godność. 

Drugie miejsce w tej kategorii zajął Gminny Klub PCK w Lachowicach, który działa dzięki wolontariuszom. "Wspiera osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy doraźnej np. przekazuje paczki żywnościowe, odzieżowe, pomaga w wykupieniu leków, oraz w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi" - wskazuje jury. "Wolontariusze są zaangażowani w różne projekty pomocowe dla mieszkańców, ale również niosą pomoc dla innych instytucji np. pomoc dla pogotowia ratunkowego w dostarczeniu maseczek w czasie pandemii" - podkreślono w ogłoszonym werdykcie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Krakowie zajęło trzecie miejsce. Organizacja niesie pomoc osobom bezdomnym i ubogim od ponad 30 lat. Wspiera potrzebujących paczkami żywnościowymi, pomaga w zakupie odzieży czy wykupieniu leków. Towarzystwo wspiera także osoby po odbytej karze więzienia, a w ramach wsparcia życia religijnego organizuje również rekolekcje.

Laureatów konkursu wyłoniła kapituła w składzie: ks. Tomasz Stec, wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej, Zygmunt Berdychowski, prezes Fundacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, które ufundowało nagrody, albertynka s. Weronika Figas, ks. Grzegorz Wicher, z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Jakub Kwaśnik, kierownik Działu Pomocy Arcybractwa Miłosierdzia.

Czytaj także: